We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Certifikat LKW WALTER

Certifikat / Utmärkelser

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Dun & Bradstreet, världens ledande leverantör av B2B-affärsinformation, ger LKW WALTER bästa rating (kreditvärdighet 5A1).

ISO 9001 | LRQA

Certifikat ISO 9001:2015
För utformning, förvaltning och kontinuerlig förbättring av processer i enlighet med internationella standarder för kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 för att öka kundernas belåtenhet.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
"Safety and Quality Assessment for Sustainability" används för att bedöma kvaliteten, säkerheten och miljövänligheten hos logistikleverantörer.

CSR (Corporate Social Responsibility) & hållbarhet | EcoVadis

Ecovadis

EcoVadis är en internationell plattform för företag som engagerar sig inom områdena samhällsansvar (CSR) och hållbarhet. Den observerar och utvärderar sina medlemmar. LKW WALTER har tilldelats utmärkelsen "Gold Recognition Level".

Kreditcertifikat | Creditreform

Certifikat Creditreform
Kreditvärderingsinstitutet Creditreform intygar att LKW WALTER har utmärkt kreditvärdighet (kreditindex 100).

ISO 14001 | LRQA

CertifikatISO 14001:2004
LKW WALTER har satt som mål, att anpassa alla företagsverksamheter så att de förorenar miljön så lite som möjligt. Med anledning av detta, infördes ett certifierat miljömanagementsystem enligt ISO 14001:2004.

HACCP | LRQA

Certifikat Hazard Analysis and Critical Control Points
LKW WALTER har ett certifierat HACCP-koncept (Hazard Analysis Critical Control Points) för livsmedel och konsumenter, för att säkerställa hygienkrav och livsmedelssäkerhet under transport.

Responsible Care Certificate | ECTA

Certifikat Responsible Care
Ett globalt och frivilligt initiativ inom den kemiska industrin med syftet att förbättra den hälsomässiga, säkerhetsmässiga och miljömässiga situationen genom stränga egenkontroller.

Business Superbrand Austria

key=zertifikat] Business Superbrand
Superbrands rankar sedan över 20 år tillbaka de bästa varumärkena i mer än 80 länder runt om i världen. Kriterier för urvalet av varumärken är popularitet, image, varumärkesbyggande och innovation.

El från vattenkraft | Wien Energie

Certifikat Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Vatten är redan i dag den viktigaste källan till förnybar energi. WALTER GROUP använder sig till 100 % av el från vattenkraft och främjar därmed en hållbar energiproduktion.

Operation Clean Sweep Certifikat | OCS

Operation Clean Sweep
Genom att vi har gått med i OCS (Operation Clean Sweep) är LKW WALTER nu en del av aktionen "Noll förorening med plastpellets" (Zero Pellet Loss).