We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Digitalisering - LKW WALTER

Digitale løsninger

Internet of Things, Big Data og Artificial Intelligence – Den digitale tidsalder åbner op for mange nye muligheder. Den fremskynder forandringer. Den forbinder mange områder i virksomheden. Derudover har den indflydelse på, hvordan vi arbejder og kommunikerer med vores kunder og partnere. 

LKW WALTER arbejder intensivt på optimering af processer ved hjælp af digitale løsninger.

Præcis, Hurtig, Transparent

Transportovervågning

Følg med i dine transporter i realtid. Ved brug af den nyeste telematik beregner vores systemer løbende den forventede ankomsttid (ETA) for din transport.

Skræddersyede transporter

Vi gemmer transportrelevante informationer og specielle behov i EN central vidensdatabase. På den måde er vi i stand til at forvalte dine forretningsgange og definere både individuelle og automatiske monitoring-processer.

Velinformerede chauffører

Vores LOADS TODAY-app forkorter indlæringsfasen for nye chauffører og forsyner dem med informationer om dine individuelle krav.

Din vare i sikre hænder

LKW WALTER garanterer ved hjælp af forskellige foranstaltninger den bedst mulige transportsikkerhed. For eksempel er det kun godkendte chauffører, der arbejder for os. Desuden vælger vi under hensyntagen til planlagte leveringstider den hurtigste og sikreste transportrute.

Fleksible kapaciteter

Ved et tryk på en knap får vi et overblik over den samlede fragtkapacitet i hele foretagendet og hvilke lastbiler, der netop er ledige og i nærheden af dig. Derved undgår vi den (tids-)krævende søgning efter egnet lasterum.

Følg med i ordrer

På vores kundeportal CONNECT kan du afvikle dine transportordrer hurtigt og nemt. Du sender din booking online, modtager information om lastbiler og kan downloade fragtdokumenterne direkte.

Følg med i dine transporter!

Følg med i dine transporter!

Dine fordele ved digitaliseringen i enkeltheder

Hurtiger informations flow med Transport-monitorering

Vores køretøjer er udstyret med den mest moderne telematik. Vi overvåger den fuldautomatisk. Systemerne beregner løbende det forventede ankomsttidspunkt (ETA) under hensyntagen til chaufførens resterende køretid og den aktuelle trafiksituation. På den måde ved vi altid, hvor dit læs er, og hvornår lastbilen ankommer til læsse- eller lossestedet. Ved uplanmæssige afvigelser får vores transport manager straks besked og kan undersøge alternative løsninger.
Følg med i dine transporter!

Bevar overblikket over dine transporter! Naturligvis kan du også selv følge hele transportforløbet og ETA. Vores kundeportal CONNECT viser dig de respektive realtids-informationer lige fra ordretildeling til losning. Dette vidensforspring kan du udnytte til at optimere dine processer.

 

TIL DIN FORDEL

 

 • Informationer til tiden
 • Optimeret udnyttelse af læsseramper
 • Undgå stilstand
 • Forbedret kundeservice
 • Automatisering af dine arbejdsrutiner

Skræddersyet afvikling af transport

LKW WALTER tilbyder dig individuelt tilpassede transportløsninger. For at kunne gøre det, er vi nødt til hele tiden at stille alle informationer om dine specielle behov til rådighed for vores medarbejdere. Af den grund gemmer vi dine transportrelevante kundeinformationer i EN central vidensdatabase.
Skræddersyet afvikling af transport

Desuden kan vi med „Business-Rule-Configurator“ tage hensyn til dine specifikke arbejdsskridt. Derved er vi i stand til at administrere dine forretningsrutiner og definere både individuelle og automatiserede overvågningsprocesser. Det muliggør en nøjagtig administration af hele transportprocessen og øger effektiviteten ved planlægning og gennemførelse. 

 

TIL DIN FORDEL

Hensyntagen til individuelle krav ved planlægning & gennemførelse:

 

 • Åbningstider
 • Adviseringer
 • Lastsikringsudstyr o. m. a.

Top-informerede chauffører takket være LOADS TODAY-appen.

En god chauffør er en af hovedfaktorerne i en vellykket transport. Vores LOADS TODAY-app spiller her en vigtig rolle. Den forkorter indlæringsfasen for nye chauffører og forsyner dem med informationer om dine individuelle krav.
Top-informerede chauffører takket være LOADS TODAY-appen.

Med „virtuelle checkpoints“ fokuserer vi på de individuelle forskrifter ved din virksomhed. Betræder chaufføren et af os indrettet kontrolpunkt, modtager han de forskrifter, der gælder for dine læsse- og lossesteder, på LOADS TODAY-appen. På den måde har han de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt.

 

Derudover formidler app-baserede e-learnings på en enkel måde fagspecifikke indhold til chaufførerne. For eksempel om det personlige sikkerhedsudstyr eller foranstaltninger til forbedring af lastsikring.

 

TIL DIN FORDEL

 

 • Forkortet læringsfase for chauffører
 • Optimal service ved transportgennemførelse
 • Klart forståelig e-learning med billeder & videoer
 • ´

Din vare i sikre hænder

LKW WALTER garanterer ved hjælp af forskellige foranstaltninger den bedst mulige transportsikkerhed. For eksempel er det kun godkendte chauffører, der arbejder for os. Desuden vælger vi under hensyntagen til planlagte leveringstider den hurtigste og sikreste transportrute.
Din vare i sikre hænder

Mens din vare er undervejs, overvåger vi transporten døgnet rundt med moderne telematik-systemer. Vores chauffører har ordre på kun at benytte auditerede og sikre parkeringspladser, når de holder pause. Vores individuelt indrettede „Geofencing“ informerer dig automatisk om, hvornår køretøjet ankommer til læsse- og lossestedet.

 

TIL DIN FORDEL

 

 • Forhøjelse af transportsikkerheden
 • Brug af auditerede parkeringspladser
 • Undgåelse af „no-go“-zonen (fx tyveri-hotspots)

Fleksibel kapacitet ved svingende voluminer

Da vi arbejder sammen med usædvanlig mange transportpartnere, der alle er godkendte, er vi i stand til at reagere ekstra hurtigt på sæson- og konjunkturudsving.
Fleksibel kapacitet ved svingende voluminer

Ved et tryk på en knap får vi et overblik over den samlede fragtkapacitet i hele foretagendet og hvilke lastbiler, der netop er ledige og i nærheden af dig. Derved undgår vi den (tids-)krævende søgning efter egnet lasterum.

 

Vores transportmanagere er opmærksomme på at undgå tomkørsler og samle den til rådighed værende kapacitet for at kunne reagere fleksibelt på dine behov. Yderligere sikrer vi ved fremadskuende planlægning, at der også er tilstrækkelig med fragtrum til rådighed for dig i tider med høj volatilitet.

 

TIL DIN FORDEL

 

 • Ekstra kapaciteter
  - I hele Europa
  - På vejen og i kombineret transport
 • Udelukkende godkendte transportpartnere

 

CONNETCT - Med et klik har du overblik over dine ordrer

På vores kundeportal CONNECT kan du afvikle dine transportordrer hurtigt og nemt. Du sender din booking online, modtager information om lastbiler og kan downloade fragtdokumenterne direkte.
CONNETCT - Med et klik har du overblik over dine ordrer

Desuden kan du følge din transport live på CONNECT. Fra ordretildeling til losning modtager du information om dit læs' forventede ankomsttidspunkt (ETA) samt allerede tilbagelagte etapper. Ved uplanmæssige begivender som fx trafikkø kan du holde dig opdateret.

 

CONNECT fås på 27 sprog og fungerer hånd i hånd med LOADS TODAY-appen. Chaufføren bekræfter afsluttede etapper som fx læsning og gemmer det i appen. Du modtager også disse informationer i kundeportalen. På den måde har du altid og til enhver tid overblik over dine ordrer.

 

 TIL DIN FORDEL

 

 • Til rådighed døgnet rundt (24/7)
 • Ordreoversigt med aktuel transportstatus
 • Fragtdokumenter til download

 

Kundeportal CONNECT

Connectivity

Optimering af transportprocesser betyder for os tilpasning til din IT. Via vores standardiserede API-brugerflade (Application Programming Interface) tilbyder vi dig muligheden for at automatisere dine processer og dermed bidrage til en effektiv og hurtig dataudveksling.
Connectivity

Årligt behandler vi allerede over 500 millioner meldinger og sidder inde med erfaring på næsten alle områder! Vi anvender udelukkende den nyeste teknologi for at gøre samarbejdet med dig endnu mere effektivt. På den måde lykkes det os løbende at forbedre transportprocesser, og hvor det er muligt og fornuftigt, at automatisere fx gentagne forløb.

 

TIL DIN FORDEL

 

 • Afhentning af dine data - 100% datakvalitet
 • Automatiske status- & positionsmeldinger
 • Teknisk og operativt sikker afvikling