We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Messer og arrangementer | Mød os personligt

LKW WALTER kommunikerer enkelt, effektivt og personligt.

LKW WALTER værdsætter personlig og direkte kommunikation. Det vil sige, vi sørger for at samarbejdet bliver enkelt, effektivt og dermed succefuldt. Central disponering og korte kommunikationsveje giver dig mange fordele.

Bare easy

Vores medarbejdere er eksperter inden for transport og det ideale bindeled mellem dig og vores ydelser. 
Du profiterer af den enkelte kommunikation på dit modersmål og regelmæssige besøg hos dig. Uanset hvor din virksomhed befinder sig. Derudover kender vi dine målmarkeder og forstår hurtigt hvordan transporterne skal afvikles.

Easy fordele:

 • Personling kontaktperson fra booking til levering
 • Kommunikation på jeres sprog
 • Kortlægning af dine virksomhedsprocesser gennem vores digitale „Business Rule Configurator“
 • Korte beslutningsveje gennem central disposition
 • Stor fleksibilitet og hurtig reaktionsevne
 • Anvendelse af moderne kommunikationsteknologi, fx chat-værktøjer
Hovedkontor Wien/Wiener Neudorf

Bare effektivt

Kommunikation er kun effektiv, når de relevante informationer er aktuelle og hurtigt tilgængelige. Af denne grund videreuddanner LKW WALTER regelmæssigt sine medarbejdere. Derfor arbejder vi også med de mest moderne IT-værktøjer og stiller præcis det datamateriale til rådighed, som muliggør en sikker og rettidig transport af dine varer.

Effektive fordele:

 • Samarbejde med eksperter med indgående kendskab til markedet
 • Hurtig reaktion på transportafbrydelser som fx køer, færge- og togforsinkelser etc.
 • Informationsudveksling også via vores kundeportal CONNECT og pr. Elektronisk Data Udveksling EDI/API
 • Kvalitetssikret transportpartnermanagement (transporter med oplærte chauffører)
Business meeting hos LKW WALTER

Bare personligt

Vi mener, at kvaliteten af samarbejdet med dig ikke kun defineres via nøgletal og effektivitetskriterier. Hvad der forbinder os er især den mellemmenneskelige relation. Derfor møder vi dig altid med venlighed og respekt. Derudover identificerer vi os som samlet team med dine mål og lader handlingerne tale.

Personlige fordele:

 • Partnerskab og produktivt samarbejde
 • Hurtig, proaktiv handling i din interesse
 • Inspirerende team-ånd efter devisen „én for alle, alle for én“
 • Passioneret engagement for dine mål