We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Изложения и събития | Да се запознаем лично

LKW WALTER комуникира директно, лесно и ефективно.

LKW WALTER комуникира с Вас на принципа на Single-Point-of-Contact (SPoC). Това означава, че Вашият личен мениджър Ви съветва при всички въпроси, необходими за ефективна и успешна работа. От тази директна комуникация и лично доверие произтичат многобройни предимства.

Просто easy

Вашият личен мениджър е експерт по превозите и като такъв е пресечна точка между Вас и нашите услуги. В тази функция Вашият мениджър общува на избрания от Вас език и редовно Ви посещава на място. Независимо от това къде се намира фирма Ви. Освен това той познава особеностите на целевите Ви пазари и бързо разбира значимите за Вас процеси.

Easy предимства:

 • Едно лице за контакт от заявката до доставката
 • комуникация на Вашия език
 • Изобразяване на процесите във Вашата фирма чрез нашия цифров „Business Rule Configurator“
 • Кратки пътища за вземане на решения благодарение на централизираното организиране на превозите
 • Голяма гъвкавост и бърза реакция
 • Използване на съвременни комуникационни технологии, например Chat-Tool
Централа във Виена / Винер Нойдорф

Просто ефективно

Комуникацията е ефективна, само когато съответната информация е актуална и е на разположение бързо. Затова LKW WALTER редовно повишава квалификацията на своите работници и служители. Ние работим с най-съвременни ИТ-инструменти и се грижим за наличността от данни, които дават възможност за точно и сигурно транспортиране на Вашите стоки.

Ефективни предимства:

 • Сътрудничество с експерти, притежаващи задълбочени пазарни познания
 • Бърза реакция при прекъсване на пътуванията като задръствания, закъснения на фериботи, влакове и т. н.
 • Обмен на информация също и през нашия портал за клиенти CONNECT и чрез EDI/API
 • Мениджмънт на транспортните партньори с гарантирано качество (превози с обучени шофьори)
Бизнес среща в LKW WALTER

Просто лично

Ние смятаме, че качеството на сътрудничеството с Вас се дефинира не само чрез цифри и критерии за ефективност. Това, което ни свързва, е преди всичко междучовешкият компонент. Затова ние винаги Ви посрещаме любезно и с уважение. Освен това се идентифицираме като цялостен екип с Вашите цели и оставяме действията да говорят.

Лични предимства:

 • Партньорско и продуктивно сътрудничество
 • Бързо, проактивно действие във Ваш интерес
 • Вдъхновяващ екипен дух според девиза „един за всички, всички за един“
 • Висока ангажираност с Вашите цели