We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Монтаж на комбиниран транспорт - ферибот и влак

Комбиниран транспорт - Устойчив и гъвкав

За извършването на транспорт, който максимално да щади околната среда и да е съобразен с разходите, се съчетават при комбинирания транспорт различните видове превозни средства - камион, железница и кораб.

Още от началото на осемдесетте години, LKW WALTER развива интермодални транспортни решения, които освен че допринасят за запазване на околната среда предлагат и други значителни предимства.

7 причини за използването на комбинирания транспорт

Подсигурете си товарни капацитети

Транспортът с тежкотоварни автомобили в Европа се увеличава непрекъснато. Товарните капацитети са ограничени през пиковите дни. Затова си подсигурете допълнителни фиксирани товарни капацитети с комбинирания транспорт.

Забравете за задръстванията и забраните за пътуване

Транспортните средства железница и кораб не подлежат на забрани за каране през почивните дни, нощно време и не зависят от задръствания.

Съвременно оборудване

Над 15 000 ремаркета, удобни за обработка с кран – сертифицирани по европейската норма EN 12642 XL – позволяват бързото и безопасно претоварване на Вашите пратки.

Научете повече за нашето оборудване в комбинирания транспорт

Включително GPS проследяване за вас

Всички наши ремаркета са оборудвани с телематична система. По този начин винаги ще знаете къде се намира Вашата стока.

Повишете Вашия товарен капацитет

Комбинираният транспорт позволява по-високо допустимо тегло на товара – до 29 тона. Така намалявате дължината на процесите на товарене и разтоварване, администрационните дейности и разходите си.

Възползвайте се от високата степен на гъвкавост

С нашата система от ремаркета рeшавате гъвкаво дали искате да товарите или разтоварвате Вашите стоки сега, по-късно или през нощта! По този начин постигате оптимално натоварване на персонала, избягвате скъпоструващи забавяния и допълнителни разходи за персонал.

Вашият принос към екологичната и социална отговорност

Значително намалявате вредните емисии, по-специално на парниковия газ CO2 в сравнение с автомобилния транспорт. В комбинирания транспорт потенциалът за намаляване на емисиите е до 90%.

Връзки в комбинирания транспорт

С повече от 300 курса на ден по над 250 железопътни и морски маршрута на къси разстояния комбинираните превози на LKW WALTER свързват всички основни икономически центрове в Европа.
Мрежа за комбиниран превоз

AT - Австрия

BE - Белгия

CH - Швейцария

CZ - Чехия

DE - Германия

ES - Испания

FI - Финландия

FR - Франция

GB - Великобритания

GR - Гърция

HU - Унгария

IE - Ирландия

IT - Италия

LU - Люксембург

MA - Мароко

NL - Холандия

NO - Норвегия

PL - Полша

PT - Португалия

RO - Румъния

RU - Русия

SE - Швеция

SI - Словения

SK - Словакия

TN - Тунис

TR - Турция