We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Товарене на ремарке

Така действа комбинираният транспорт

В комбинирания транспорт видовете транспортни средства влак/кораб (за дълги разстояния) и товарен автомобил (преди и след товаренето или разтоварването) се комбинират един с друг оптимално.

LKW WALTER работи дългосрочно с фиксирани капацитети на кораби и влакове - от един единствен вагон до цели влакови композиции ("Company Trains").

Ето как функционира той

Нашите транспортни мениджъри организират процеса (предварителен превоз) при комбинирания транспорт- до терминал/пристанище с товарен автомобил и специално обучени водачи.
Цялото ремарке се повдига и се качва върху влак или кораб. Вашата стока не се претоварва/разтоварва!
По основният маршрут до гара или пристанище на местоназначението, трейлъра отново престоява върху железопътен или морски транспорт за къси разстояния.
След пристигането на ремаркето на крайната гара или пристанище, следва доставка с товарен автомобил (On-Carriage).
С помощта на GPS-локализация нашите транспортни мениджъри наблюдават транспортите от товаренето до доставката.

Комбиниран автомобилен – железопътен транспорт

Комбиниран автомобилен – железопътен транспорт

Комбиниран автомобилен транспорт – морски транспорт за къси разстояния.

Комбиниран автомобилен транспорт – морски транспорт за къси разстояния.