We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Nakládka návěsu

Kombinovaná doprava funguje takto

V kombinované dopravě se optimálně a podle potřeby (v počáteční nebo záverečné fázi) kombinuje (dálková) přeprava vlakem/lodí se silniční kamionovou přepravou zboží.

LKW WALTER si dlouhodobě formou charteru najímá pevné kapacity na námořních trajektech a vlacích – od jednotlivého vagónu (kapsový vagón) až po kompletní ucelené vlaky ("Company Trains").

Takto to funguje

Naši manažeři dopravy zorganizují prvotní dopravu (Pre Carriage) do terminálu/přístavu kombinované dopravy prostřednictvím kamiónů se speciálně vyškolenými řídiči.
Celý návěs je vyzvednut na vlak resp. naloděn. Vaše zboží není třeba překládat!
Převážnou část trasy do cílové vlakové stanice nebo přístavu urazí návěs po železnici nebo trajektem kontinentální námořní dopravy (Short Sea Shipping).
Po příjezdu do cílové železniční stanice nebo připlutí do přístavu probíhá koncové doručení prostřednictvím kamiónů (On Carriage).
Naši manažeři dopravy sledují přepravu od okamžiku vyzvednutí až po doručení zásilky pomocí navigace GPS.

Kombinovaná doprava silnice – železnice

Kombinovaná doprava silnice – železnice

Kombinovaná doprava silnice – Short Sea Shipping

Kombinovaná doprava silnice – Short Sea Shipping