We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Lastning av en trailer

Så fungerar kombinerad trafik

Vid kombinerad trafik kombineras transportsätten tåg/fartyg (för långsträckor) och lastbil (för körning till och från) på ett optimalt sätt.

LKW WALTER chartrar långfristigt fast kapacitet på tåg och färjor – från enstaka vagnar (semitrailervagnar) till kompletta tåg ("Company Trains").

Så fungerar det

Våra transportledare planlägger upphämtningen (Pre-Carriage) till kombiterminalen/-hamnen med lastbil som körs av speciellt utbildade chaufförer.
Den kompletta trailern lyfts upp på tåget resp dras upp på färjan. Godset lastas inte om!
Trailerns huvudtransportsträcka fram till mottagningshub eller -hamn sker på räls eller med short-sea.
Efter ankomst till mottagningshub eller -hamn sker vidare transport med lastbil (On-Carriage).
Med hjälp av GPS-spårning övervakar våra Transport Managers transporten från upphämtning till leverans.

Kombinerad trafik, väg – järnväg

Kombinerad trafik, väg – järnväg

Kombinerad trafik, väg – Short Sea Shipping

Kombinerad trafik, väg – Short Sea Shipping