We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Pretovar poluprikolice

Ovako funkcioniše kombinovani transport

U kombinovanom transportu optimalno se kombinuju sredstva prevoza železnica i/ili brod (za duži deo deonice) i kamion za početnu i završnu fazu svakog prevoza.

LKW WALTER dugoročno zakupljuje kapacitete na pomorskim brodovima i vozovima – od pojedinačnog vagona (vagon za prevoz kamionskih prikolica) pa sve do celih kompozicija ("Company Trains").

Ovako to funkcioniše

Naši menadžeri transporta organizuju prvu fazu transporta (tzv. pre-carriage) kamionom od mesta utovara do intermodalnog terminala odn. luke. Ovu fazu transporta vrše specijalno za to obučeni vozači.
Kompletna poluprikolica postavlja se na vagon odnosno ukrcava se na brod. Vaša roba ostaje u poluprikolici i NE pretovara se!
Glavnu deonicu do prijemnog železničkog terminala ili luke prikolica prelazi železnicom ili brodom na kratkim međuobalnim linijama.
Nakon dolaska na železnički terminal ili u luku sledi završna faza transporta - dostava kamionom (tzv. On-Carriage).
Naši menadžeri transporta nadziru transport putem GPS-lokatora od preuzimanja do isporuke.

Kombinovani transport – drumski i železnički

Kombinovani transport – drumski i železnički

Kombinovani transport – drumski i međuobalni

Kombinovani transport – drumski i međuobalni