We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Lasting av en trailer

Slik fungerer kombinert trafikk

I kombinert trafikk blir transporttypene tog/skip (for langdistanse) og lastebil (for kjøring til og fra) kombinert med hverandre på en optimal måte.

LKW WALTER chartrer langsiktig fast plass på skip og tog – fra enkelte vogner (lommevogner) til hele tog ("Company Trains").

Slik fungerer det

Transportlederne våre organiserer pretransporten (Pre-Carriage) til kombi-terminal/havn med lastebil med spesialopplærte førere.
Hele traileren heves opp på toget/trekkes på båten. Varene dine blir ikke omlastet!
Hovedstrekningen, til mottakerjernbanestasjonen eller -havnen, tilbakelegger traileren på skinner eller sjøveien.
Etter ankomst på mottakerjernbanestasjonen eller i havnen følger leveringen av lasten som ettertransport med lastebil (On-Carriage).
Med GPS-lokalisering overvåker transportledelsen vår transporten fra henting til levering.

Kombinert trafikk vei – skinner

Kombinert trafikk vei – skinner

Kombinert trafikk vei – Short Sea Shipping

Kombinert trafikk vei – Short Sea Shipping