We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Læsning af en trailer

Sådan fungerer den kombinerede transport

I kombineret transport kombineres transportformerne jernbane/skib (til langdistancer) og lastbler (til transport før og efter) optimalt.

LKW WALTER chartrer faste pladser på tog- og short sea forbindelser – fra en enkelt waggon (specialgodsvogn til trailer) til hele tog ("company trains").

Sådan fungerer det

Vores transport managere organiserer fortransporten (pre-carriage) med lastbil til togterminalen/havnen med specielt uddannede chauffører.
Hele traileren bliver løftet på toget hhv. trukket på skibet. Dine varer bliver ikke omlæsset!
Traileren tilbagelægger hovedstrækningen frem til destinationsbanegården eller -havnen på skinner eller i short sea-transport.
Efter ankomst til destinationsbanegården eller -havnen gennemføres sluttransporten med lastbil (on-carriage). 
Ved hjælp af GPS-lokalisering overvåger vores transportmanager transporten lige fra afhentning til udlevering.

Kombineret transport vej/bane

Kombineret transport vej/bane

Kombineret transport vej/short sea shipping

Kombineret transport vej/short sea shipping