We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Kontorbygning LKW WALTER i skumring

Firmainformasjon

LKW WALTER - den ledende transportorganisasjonen i europeisk fullaststrafikk

 • Østerriksk privatforetak (100 % familieeid)
 • Etablert i 1924
 • Har båret Østerrikes stastvåpen siden 1986- en utmerkelse for et ekstraordinært bidrag til Østerrikes næringsliv
 • 1.781 ansatte
 • Mer enn 1.700.000 fullbiltransporter på årsbasis
 • € 15 millioner nominell kapital fra aksjeselskapet
 • Omsetning for det finansielle året 2022/2023: € 2,79 mrd.
 • Førsteklasses kredittverdighet hos internasjonale kredittopplysningsbyråer:
  D&B (no 30-040-4043): 5A1
  Creditreform (no 911.0032016): kredittindeks 100
  KSV1870 (no 80386): Rating 153
Persongruppe på LKW WALTER-kontor

Våre selskapsprinsipper

 • Finansiering fra inntjent kontantstrøm- ingen banklån
 • Kooperativ lederstil gir de ansatte mest mulig ansvar og handlingsfrihet
 • Desentralisert "profit centre" organisasjon
 • Fokus på familiær lagånd i bedriften
 • Fornøyde kunder og ansatte er bedriftens grunnleggende mål
 • Kontinuerlig og innovativ tilpasning til den økonomiske utviklingen
 • Ledende posisjon på markedet ved å konsentrere oss på vår kjernevirksomhet:
  Fullbiltransporter i hele Europa fra én leverandør