We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Messer og arrangementer | Møt oss personlig

LKW WALTER kommuniserer enkelt, effektivt og personlig.

LKW WALTER kommuniserer med deg etter prinsippet Single Point of Contact (SPoC). Det betyr at din personlige manager følger deg i alle saker som kreves for et enkelt, effektivt og derfor vellykket samarbeid. Denne kommunikasjonen med personlig tiltro resulterer i mange fordeler.

Helt enkelt easy

Din personlige manager er en ekspert på transport og dermed grensesnittet mellom deg og våre ytelser. Manageren kommuniserer med deg på ditt eget språk og besøker deg regelmessig der du holder til. Uansett hvor bedriften din er. I tillegg kjenner din kontaktperson til særegenhetene for målmakedet ditt og forstår svært raskt dine relevante forløp.

Easy fordeler:

 • Én kontaktperson fra bestilling til levering
 • Kommuniksjon på ditt eget språk
 • Fremstilling av dine bedriftsforløp med vår egne digitale "Business Rule Configurator"
 • Korte beslutningsveier med sentral disposisjon
 • Høy fleksibilitet og rask reaksjonsevne
 • Bruk av moderne kommunikasjonsteknologier, f.eks. chatteverktøy
Hovedkontor Wien/Wiener Neudorf

Helt enkelt effektivt

Kommunikasjon er bare effektiv når den relevante informasjonen er aktuell og raskt tilgjengelig. Av den grunn videreutdanner LKW WALTER sine medarbeidere regelmessig. Derfor arbeider vi også med de mest moderne IT-verktøyene og tilgjengeliggjør nøyaktig de dataene som muliggjør punktlig og sikker transport av ditt gods.

Effektive fordeler:

 • Samarbeid med eksperter med inngående markedskunnskaper
 • Rask reaksjon på reiseavbrudd, som status, fergeforsinkelser, togforsinkelser osv.
 • Utveksling av informasjon også via kundeportalen CONNECT og per elektronisk datautveksling EDI / API
 • Kvalitetssikret transportpartner-styring (transport med opplærte sjåfører)
Businessmøte hos LKW WALTER

Helt enkelt personlig

Vi er av den oppfatning at kvaliteten på samarbeidet med deg ikke bare skal defineres av tall og effektivitetskriterier. Det som fremfor alt forbinder oss, er den mellommenneskelige komponenten. Derfor møter vi deg alltid på en vennlig og respektfull måte. Vi identifiserer oss også som et team med dine mål og lar handlingene tale.

Personlige fordeler:

 • Partnerskap og produktivt samarbeid
 • Rask, proaktiv handling i dine interesser
 • Entusiastisk lagånd basert på mottoet "én for alle, alle for én"
 • Lidenskaplig engasjement for dine mål