We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Veľtrhy a podujatia | Stretnite sa s nami osobne

Spoločnosť LKW WALTER komunikuje jednoducho, efektívne a osobne.

Spoločnosť LKW WALTER prikladá veľký význam na osobnú a priamu komunikáciu. To znamená, že sa staráme o všetky záležitosti, ktoré sú potrebné pre jednoduchú, efektívnu a teda úspešnú spoluprácu. Z centrálnej dispozície a z komunikácie čo najkratšími cestami vyplývajú pre Vás početné výhody.

Jednoducho easy

Naši zamestnanci sú odborníci na prepravu a ideálnym spojovacím článkom medzi Vami a našimi službami. Profitujete z jednoduchej komunikácie vo Vašom rodnom jazyku a pravidelne budete nami i navštevovaný. Nezávisle od sídla Vašej spoločnosti. Navyše poznáme špecifiká Vašich cieľových trhov a za krátku dobu pochopíme i Vaše procesy.

Easy výhody:

 • Vaša osobná kontaktná osoba od objednávky až po dodanie
 • Komunikácia vo Vašom rodnom jazyku
 • Znázornenie procesov Vašej spoločnosti prostredníctvom nášho digitálneho „Business Rule“ konfigurátora.
 • Krátke cesty rozhodovania vďaka centrálnej dispozícii
 • Vysoká flexibilita a rýchla schopnosť reakcie
 • Využívanie moderných komunikačných technológií, napr. "Chat-Tool"
Centrála Viedeň/Wiener Neudorf

Jednoducho efektívne

Komunikácia je efektívna iba vtedy, keď sú relevantné informácie aktuálne a rýchlo k dispozícii. Z tohto dôvodu spoločnosť LKW WALTER svoje zamestnankyne a svojich zamestnancov neustále vzdeláva. Pracujeme s najmodernejšími IT nástrojmi a sprístupňujeme presne tie údaje, ktoré umožňujú včasnú a bezpečnú prepravu Vášho tovaru.

Efektívne výhody:

 • Spolupráca s expertmi, ktorí majú fundované znalosti o trhu
 • Rýchla reakcia na prerušenie jazdy, akými sú dopravné zápchy, oneskorenia trajektov, vlakov atď.
 • Výmena informácií prostredníctvom nášho zákazníckeho portálu CONNECT a prostredníctvom elektronickej výmeny údajov EDI/API
 • Manažment prepravných partnerov zaisťujúci kvalitu (prepravy vykonávané vyškolenými vodičmi)
Obchodné stretnutie v LKW WALTER

Jednoducho osobne

Sme toho názoru, že kvalita spolupráce s Vami sa nedefinuje iba na základe ukazovateľov a kritérií efektívnosti. Čo nás spája, je najmä medziľudský faktor. Preto sa k Vám správame vždy priateľsky a s rešpektom. Navyše sa s Vašimi cieľmi identifikujeme ako jeden celistvý tím a necháme hovoriť naše činy.

Osobné výhody:

 • Partnerská a produktívna spolupráca
 • Rýchle, proaktívne jednanie vo Vašom záujme
 • Strhujúci tímový duch podľa hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného.“
 • Vášnivé zanietenie pre Vaše ciele