We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sejmi in dogodki | Možnost za osebno srečanje

LKW WALTER komunicira preprosto, učinkovito in osebno.

LKW WALTER daje veliko pozornost na osebno in direktno komunikacijo. To pomeni, da spremljamo vse zadeve, ki so potrebne za preprosto, učinkovito in s tem uspešno sodelovanje. Centralna dispozicija in komunikacija kratkih poti predstavljata številne prednosti.

Preprosto "izi"

Naši sodelovci so strokovnjaki za prevoze in predstavljajo idealni vmesni člen med vami in našimi storitvami. V tej funkciji komunicira vaš menedžer v vašem domačem jeziku in vas redno obiskuje na vaši lokaciji. Ne glede na to, kje se nahaja vaša lokacija podjetja. Poleg tega pozna posebnosti vaših ciljnih trgov in že po kratkem času razume vaše pomembne procese.

Preproste prednosti:

 • Oseben kontakt od naročila do dobave
 • sporazumevanje v vašem lokalnem jeziku
 • Prikaz vaših procesov v podjetju z našim digitalnim "Business Rule Configurator"
 • Kratke poti odločanja s centralno dispozicijo
 • Visoka prilagodljjivost in hitra odzivnost
 • Uporaba sodobnih komunikacijskih tehnologij npr. orodje za klepete
Centrala Wien/Wiener Neudorf

Preprosto učinkovito

Komunikacija je učinkovita samo takrat, kadar zagotalvja pomembne informacije z aktualnostjo in hitrostjo. Zato podjetje LKW WALTER nenehno izobražuje svoje sodelavke in sodelavce in zato delamo tudi s sodobnimi orodji informacijske tehnologije in zagotovimo, da je na voljo ravno tisti podatkovni material, ki omogoča točen in varen transport vašega blaga.

Učinkovite prednosti:

 • Sodelovanje s strokovnjaki z dobrim poznavanjem trga
 • Hiter odziv pri prekinitvah vožnje, kot so zastoji, zamude trajektov, vlakov itd.
 • Izmenjava informacij tudi preko našega portala za stranke CONNECT in preko elektronske izmenjave podatkov EDI/API
 • Menedžment transportnih partnerjev s preverjanjem kakovosti (transporti z usposobljenimi vozniki)
Poslovni sestanek pri LKW WALTER

Preprosto osebno

Smo mnenja, da se kakovost sodelovanja z vami ne določa samo s številčnimi oznakami in kriteriji učinkovitosti. Kar nas povezuje je predvsem medčloveška sestavina. Zaradi tega smo do vas vedno prijazni in spoštljivi. Poleg tega se identificiramo kot celoten tim z vašimi cilji in pustimo, da dejanja govorijo.

Osebne prednosti:

 • Partnersko in produktivno sodelovanje
 • Hitro, proaktivno ravnanje v vašem interesu
 • Navdihujoč timski duh po načelu "eden za vse, vsi za enega"
 • Strastna zavzetost za vaše cilje