We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-juhtimine

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Integreeritud haldussüsteem ühendab erinevad protsessid, meetodid ja instrumendid ühte struktuuri, mida on vaja ohutus-, tervise-, keskkonna- ja kvaliteedivaldkonna mitmetahuliste ülesannete täitmiseks.

SHEQ-halduse meeskonnas on töötajaid ka transpordipartnerite haldusest, kes tegelevad vahetult interdistsiplinaarse tegevuskavaga.

Lühiülevaade olulistest etappidest

Enam kui 25 aastat tagasi alguse saanud kvaliteedijuhtimissüsteem oli nurgakiviks praegusele SHEQ-haldusele.
1990 
Kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitamise algus 

1992 
Kvaliteedi sertifitseerimine vastavalt standardile ISO 9002:1987 

1995 
Operatiivse keskkonnahaldussüsteemi algus 

1996 
Ohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemi ülesehitus 

1997 
SQASi (Safety and Quality Assessment for Sustainability) hindamine 

2000 
Ulatusliku transpordipartnerite haldussüsteemi arendamine, transpordipartneri integreerimine meie haldussüsteemi 

2004 
„Euroopa liiklusohutuse harta“ allkirjastamine 

2005 
Ohutuse, tervishoiu, keskkonna ja kvaliteedi vastutusalade ühendamine integreeritud haldussüsteemis SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality). SHEQ meeskonna nimetamine.

2008
Security Managementi ülesehitus ja SHEQ-Managementiga liitumine (Safety, Security, Health, Environment, Quality). 

2009
Euroopa-üleselt tunnustatud jätkusuutliku majanduse "Responsible Care" initsiatiiviga ühinemine 

2010
AEO-Fi sertifitseerimine (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Ettevõtteülese initsiatiivi "Erfolg durch Qualität" ("Edu saavutamine kvaliteedi toel") alustamine 

2012
Juhtide väljaõppe intensiivistamine kombineeritud veo (FIT) alal koostöös DEKRAga, keskendudes peamiselt teenusele, ohutusele ja koorma turvalisusele 

2013
Käitumiskoodeksi kasutuselevõtt 

2014
CSR-reitingu globaalse platvormi ECOVADIS esmakordne hinnang CSR sooritusele („Silver Level“). 

2015
HACCP kontseptsiooni (Hazard Analysis and Critical Control Points) esitamine ja auditeerimine pakendatud toiduainete transportimiseks 

2016
Meie keskkonnahaldussüsteemi sertifitseerimine standardi 14001 järgi 

2018
CSR-hinnang "GOLD Level" ECOVADISelt

2020
Ühinemine RespACTi ja European Clean Trucking Alliance'iga

2023
CSR-hinnang "GOLD Level" ECOVADISelt
ISO sertifikaat
SHEQ-raport
SHEQ-raport
ISO sertifikaat

Firma rajaja juhtlause

„Teenuste osutamisel püüame täita klientide soove paremini kui meie konkurendid“

SHEQ-halduse ülesanded

LKW WALTERi SHEQ-halduse meeskonna ülesanded on nii ambitsioonikad kui ka vaheldusrikkad:

 

 • Juhtkonna kohtumised juhatusega igal poolaastal
 • Liiklus- ja müügiosakondade teemapõhine osavõtt juhtkonna kohtumistest
 • Igakuine SHEQ-halduse meeskonna ümarlaud
 • Spetsiifiliste erialaste koolituste ja õpitubade organiseerimine ja läbiviimine
 • Töötajate koolitus
 • Siseauditite organiseerimine ja läbiviimine
 • Välisauditite läbiviimine (klientide ja organisatsioonide poolt)
 • Riskihaldus: juhtude analüüsimine, ennetusmeetmete väljatöötamine
 • Transpordipartnerite haldamise toetamine
 • CSR-tegevuste (Corporate Social Responsibility) koordineerimine
 • Haldussüsteemide resertifitseerimine
 • Kasutajatugi hädaolukordades
 • Temaatiliste projektide planeerimine, realiseerimine ja kontrollimine (nt ohutussüsteemi ülesehitus), muude jagatud teenuste (Shared Services) kaasamine
 • Rahvusvahelistes töögruppides osalemine (normide ühtlustamine, standardite väljaarendamine ja parendamine jne)

Ettevõtte juhtkonna avaldused

Koostöö organisatsioonidega

LKW WALTER osaleb arvukates rahvusvaheliste organisatsioonide töögruppides eesmärgiga arendada transpordi seisukohalt olulisi turvalisus-, tervise-, keskkonna- ja kvaliteedinõudeid ning standardiseerida need kogu Euroopas.