We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Elektronika

Prepravy pre sektor elektroniky - Koncepty bezpečnosti šité na mieru

Hľadáte partnera, ktorý reaguje na trendy a výkyvy v elektrotechnickom priemysle tými správnymi opatreniami? Ktorý Vás kedykoľvek informuje o aktuálnom mieste výskytu Vášho tovaru, ktorý spĺňa Vaše zvýšené požiadavky na bezpečnosť a minimalizuje prepravné riziká – Vitajte v spoločnosti LKW WALTER, u Vášho prepravcu elektroniky!

LKW WALTER poskytuje na mieru šité riešenia s krátkymi dobami prepravy pre celý Supply Chain elektronického priemyslu, ktorý je veľmi citlivý na časové odchýlky. Organizujeme prepravu od komponentov až po finálne produkty, tak k priamym zákazníkom, ako aj do distribučných centier.

Ročne organizuje LKW WALTER pre elektronický priemysel viac ako 170.000 kompletných nakládok.

7 dobrých dôvodov pre našu spoluprácu

 • LKW WALTER Vám garantuje veľmi zodpovedné zaobchádzanie s Vašim nákladom počas celej prepravy. Dôverujte našim početným konceptom bezpečnosti, ktoré neustále rozvíjame a zlepšujeme aj vďaka najmodernejšej technike.

   

  Na základe našej dlhoročnej skúsenosti vieme zaobchádzať so špeciálnymi výzvami pri preprave vysoko vyvinutých elektronických produktov. Z tohto dôvodu sme oboznámení so štandardami TAPA, máme vyvinuté široké spektrum služieb a etablovaný vlastný tím manažmentu bezpečnosti. Tento tím vyhodnocuje riziká prepravných procesov a stará sa o:

   

  • Optimálnu analýzu trás
  • Výber a hodnotenie bezpečných parkovísk
  • Vývoj preventívnych opatrení

   

  Ako európsky líder na trhu celokamiónových nakládok investuje LKW WALTER nepretržite do rozvoja a zlepšenia konceptov bezpečnosti. Napríklad prostredníctvom "Geofencingu" monitorujeme prepravy a trasy.

 • Manažment prepravy

  V rámci našich rozsiahlych servisných služieb profitujete v spoločnosti LKW WALTER z kompletného sledovania prepravy a monitorovania zásielky "naživo". K tomu využívame najmodernejšie telematické systémy a špeciálne postupy ako routing alebo nepretržitý monitoring 24/7.

   

  LKW WALTER optimalizuje proces dodania a snaží sa držať tranzitné časy čo najkratšie. Okrem iného to funguje preto, lebo už pri plánovaní zohľadňujeme fixný čas dodania a zákonom stanovenú dobu odpočinku a jazdy vozidla. Prostredníctvom routingu definujeme podľa potreby trasy jazdy. Odchýlky od plánovaných trás kontrolujeme presným určením polohy pomocou GPS.

   

  Na Vašu žiadosť sa externé monitorovacie stredisko postará o monitorovanie 24 hodín denne a poskytne Vám informácie o Vašom náklade v reálnom čase.

 • Najlepšie vyškolení vodiči

  LKW WALTER spolupracuje výlučne s kvalifikovanými a overenými prepravnými partnermi. Pretože z dlhoročnej skúsenosti vieme: Najlepšie vyškolení, informovaní a motivovaní vodiči sú základným kameňom pre prvotriedne prepravné služby.

   

  Naši vodiči sú na cestách pre Vás. Každý deň. Zo západu na východ. Zo severu na juh. Každý nový prepravný partner prechádza náročným výberovým konaním s prísnymi kritériami. Týmto spôsobom Vám LKW WALTER garantuje overených a kvalifikovaných kompetentých vodičov, a tým aj najvyššiu bezpečnosť pre Váš tovar.

   

  Taktiež neprehliadnite, že kladieme veľký dôraz na nepretržité ďalšie vzdelávanie. Za týmto účelom organizujeme cielené tréningy vodičov. V rámci týchto školení pripravujeme vodičov na osobitosti odvetvia s elektronikou a informujeme ich o aktuálnych (bezpečnostných) témach. V prípade potreby vykonávame aj špeciálne bezpečnostné audity.

 • Na základe dlhoročných skúseností v odvetví je spoločnosť LKW WALTER schopná reagovať na sezónne výkyvy v extrémne krátkom čase. Napríklad počas obchodovania vo vianočnom období alebo v prípade "Black Friday". Stručne povedané: Vždy Vám poskytneme dostatok ložného priestoru!

   

  Spoločnosť LKW WALTER Vám garantuje rýchle dodávky aj pri stúpajúcom tlaku na termín, pri stále kratších dodacích lehotách a pri krátkodobo zvýšenom objeme prepravy. Umožnené to je optimálnym plánovaním trás, proaktívnou dispozíciou a stabilnými ložnými kapacitami.

   

  Ak sa spoliehate dlhodobo na LKW WALTER, spoznáme ešte lepšie Vaše individuálne prepravné požiadavky. Preto bude kvalita našej spolupráce kontinuálne narastať.

   

  Produkty a služby

 • Pri výbere svojho prepravcu má pre Vás kľúčový význam schopnosť zaobchádzať s Vašimi citlivými produktmi. O to viac Vás bude zaujímať, že spoločnosť LKW WALTER sa vyvinula vďaka dlhoročným skúsenostiam na vedúcu prepravnú organizáciu v oblasti kamiónovej prepravy kompletných nakládok po celej Európe. A taktiež na spoľahlivého partnera elektronického priemyslu.

   

  Elektrotechnický a elektronický priemysel poháňa množstvo odvetví inteligentnými inováciami a poskytuje dôležitý príspevok ku globalizácii a prepojeniu sveta sieťou. Samotná spoločnosť LKW WALTER využíva množstvo týchto na budúcnosť orientovaných a vyvinutých riešení a navyše má znalosti, ako aj potrebné skúsenosti, aby Vám ponúkla prepravné riešenia, ktoré sú špecifické pre dané odvetvie.

   

  Apropo skúsenosti: LKW WALTER organizuje prepravy už od roku 1924. Vtedy ako malý rodinný podnik. Dnes ako rodinná spoločnosť, ktorá sa organickým rastom vyvinula na spoľahlivú značku kvality a ktorá je zástancom dlhodobej súdržnosti. A práve aj vďaka spoločnostiam z elektronického priemyslu, ktorých aktuálne trendy neustále sledujeme a aplikujeme v našom ďalšom vzdelávaní.


  Informácia o firme

 • Monitoring prepravy

  LKW WALTER organizuje medzinárodné prepravy priamo k zákazníkom, ako aj do distribučných centier. A to po celej Európe, do Ruska, Strednej Ázie, severnej Afriky, ako aj na Blízky východ.

   

  Či pre koncerny alebo malé a stredné podniky – naši skúsení zamestnanci zorganizujú Vaše prepravy. V obdobiach najväčsieho zaťaženia, ako aj v prípade „spotových obchodov“. Profitovať budete zo všetkých výhod, ktoré sú s tým spojené! Tak napríklad budete mať kedykoľvek informácie o Vašom náklade a to vďaka proaktívnej výmene informácií.

  Digitálny monitoring prepravy sa stará o to, aby ste kedykoľvek mohli sledovať aktuálne miesto pobytu svojho tovaru a očakávaný čas príchodu v reálnom čase.

   

  Samozrejme budeme na Vaše požiadanie kedykoľvek zásobovať relevantnými informáciami aj priamo Vašich zákazníkov alebo distribučné centrá.

 • LKW WALTER organizuje prepravy po ceste a v kombinovanej doprave. V cestnej doprave využívame 13,6 m dlhé plachtové návesy (tautlinery a návesy mega) s nízkymi emisiami. Následne uvádzame prehľad najdôležitejších informácií:

   

  Štandardy pre návesy:

   

  • Telematické systémy vo všetkých návesoch
  • Certifikát zaistenia nákladu (skúška podľa normy EN 12642 XL)
  • 20 ks upínacích popruhov

   

  Na vybraných trasách Vám v prípade potreby ponúkame aj skriňové návesy alebo návesy s rastrovou plachtou.

   

  Na bezpečnú prepravu elektronického tovaru používame nasledujúce prostriedky na zaistenie nákladu:

   

  • Protišmykové podložky
  • Colnú plombu
  • Ochranné rohy
  Náves ide na loď / trajekt

  Využite aj Vy výhody kombinovanej dopravy!

   

  Z kombinácie spôsobov prepravy po železnici a ceste, ako aj Short Sea Shipping (námorná preprava na krátke vzdialenosti) vyplýva rad atraktívnych výhod:

   

  • Vyššia ložná kapacita až do 29 t
  • Strážené prístavy a terminály
  • Žiadne dopravné zápchy a zákazy jazdy
  • Telematické systémy vo všetkých návesoch
  • Pevné dodacie lehoty

  Kombinovaná doprava

Monitorovacia kamera

Fact Box „Elektronika“

 • Smartfóny tvoria až polovicu ročného obratu v tomto odvetví.
 • Prvý mobilný telefón bol vyvinutý v roku 1973.
 • Dosky plošných spojov mali smerodajný vplyv pri rozvoji elektronického priemyslu.
 • V priemere sa v jednej európskej domácnosti nachádza 20 elektronických prístrojov.
 • Smart Home a inteligentné prístroje stále viac splývajú do jedného uceleného riešenia.
 • Na výrobu elektronických prístrojov sa spracováva až 700 rôznych surovín.

Spýtajte sa experta

Spojte sa s našimi Supply Chain odborníkmi a požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku šitú na mieru!