We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Elektonikk

Elektronikktransport - Skreddersydde sikkerhetskonsepter

Du trenger en partner som reagerer på trender og svingninger i elektroindustrien med riktige tiltak? Som alltid kan fortelle deg hvor varene dine befinner seg, oppfyller økte krav til sikkerhet og minimerer transportrisikoen? Velkommen til LKW WALTER - din elektronikktransportør!

LKW WALTER leverer skreddersydde løsninger med korte transporttider for hele den tidsintensive leveringskjeden i elektronikkindustrien. Vi organiserer transport av komponenter og sluttprodukter til direktekunder og distribusjonssentere.

LKW WALTER organiserer mer enn 210.000 fullbiltransporter for elektronikkindustrien hvert år.

7 gode grunner for å samarbeide med oss

 • LKW WALTER garanterer deg ansvarsbevisst håndtering av lasten under hele transporten. Du kan stole på sikkerhetskonseptene våre som stadig utvides og forbedres med hjelp av moderne teknikk.

   

  Mange års erfaring har gitt oss god kunnskap om de spesielle utfordringene som finnes når avanserte elektroniske produkter skal transporteres. Derfor kjenner vi til TAPA-Standarden og har utviklet et bredt tilbud av tjenester og etablert et eget security management team. Dette teamet vurderer risikoen ved en transportprosess og sørger for:

   

  • Optimal analyse av ruten
  • Valg og vurdering av sikre parkeringsplasser
  • Utvikling av preventive tiltak

   

  Som markedsleder innen fullbiltransport i Europa, investerer LKW WALTER kontinuerlig i utvikling og forbedring av sikkerhetskonsepter. For eksempel overvåker vi transporter og ruter med "Geofencing".

 • Transportledelse

  I rammen av servicetjenestene vi tilbyr kan du dra nytte av full transportkontroll og sporing - live. Vi bruker moderne telematikksystemer og spesielle metoder som Routing eller 24/7-overvåkning.

   

  LKW WALTER optimaliserer leveringsprosessen og holder transporttidene så korte som mulig. Det fungerer ikke minst fordi vi tar hensyn til faste leveranser og lovfastsatte hvile- og kjøretider allerede i planleggingsfasen. Ved behov bruker vi Routing til å fastlegge kjørerutene. Avvik fra fastlagte ruter kontrolleres med nøyaktig GPS-lokalisering.

   

  Hvis ønskelig overtar et eksternt monitoring-sentrum overvåkningen hele døgnet og gir informasjon om lasten din i sanntid.

 • Topp utdannede sjåfører

  LKW WALTER arbeider utelukkende med kvalifiserte og godkjente transportpartnere. For erfaring har vist oss at: Godt utdannede, informerte og motiverte sjåfører er en grunnleggende forutsetning for førsteklasses transporttjenester.

   

  Sjåførene våre kjører for deg. Hver dag. Fra øst til vest. Fra nord til sør. Hver ny transportpartner går gjennom en krevende utvalgsprosess med strenger kriterier. Det gjør at LKW WALTER kan garantere deg kontrollert og kvalifisert sjåførkompetanse og dermed best mulig sikkerhet for varene dine.

   

  Vi legger vekt på videreutdanning av sjåførene. Vi organiserer spesielle sjåføopplæringer der vi forbereder sjåførene på de spesielle kravene som stilles i elektronikkbransjen og informerer om aktuelle (sikkerhets)-temaer. Ved behov gjennomfører vi også egne sikkerhets-autdits.

 • Den lange bransjeerfaringen gjør at LKW WALTER reagerer ekstremt raskt på sesongsvingninger. For eksempel før jul eller "black friday". Kort sagt: Vi kan alltid gi deg nok fraktrom!

   

  Faktisk kan LKW WALTER garantere rask levering også når tidspresset øker, leveringstidene blir kortere eller volumet stiger. Optimal ruteplanlegging, proaktiv disposisjon og stabil transportkapasitet gjør det mulig.

   

  Når du inngår et langvarig samarbeid med LKW WALTER har vi mulighet til å bli kjent med dine spesielle transportbehov. Det gir grunnlag for stadig kvalitetsforbedring og vekst.

   

  Produkter og tjenester

 • For deg er kompetent håndtering av sensible produkter av avgjørende betydning når du velger transportør. Altså er det interessant for deg å vite at LKW WALTER har utviklet seg til Europas ledende fullbiltransportør. Og til en pålitelig partner for elektronikkindustrien.

   

  Elektro- og elektronikkindustrien driver mange bransjer fremover med intelligente innovasjoner og gir et viktig bidrag til globaliseringen. LKW WALTER gjør selv bruk av mange av disse framtidsrettede produktene og har dessuten også den kunnskap og erfaring som trengs for å tilby riktige transportløsninger til elektronikkbransjen.

   

  Apropos erfaring: LKW WALTER har organisert transporter siden 1924. Den gang som et lite familieforetak. I dag som et familieforetak som har utviklet seg til et pålitelig kvalitetsmerke gjennom organisk vekst - og står for samarbeid på lang sikt. Spesielt samarbeid med elektronikkbransjen, som vi fokuser på i form av trendinformasjon og kurstilbud til sjåførene våre.


  Firmainformasjon

 • Transportovervåkning

  LKW WALTER organiserer internasjonale transporter til direktekunder og til distribusjonssentere. Og det i hele Europa, Russland, Sentral-Asia, Nord-Afrika og Midtøsten.

   

  De erfarne medarbeiderne våre organiserer transporter, uansett om det dreier seg om store konserner eller små eller mellomstore bedrifter. Både i travle perioder og for "spot"-business. Du drar nytte av alle fordelene det innebærer! For eksempel kan du når som helst få informasjon om lasten din med proaktiv informasjonsutveksling.

  Digital transportovervåkning sørger for at du alltid vet hvor varene dine befinner seg og når de forventes å komme fram.

   

  Hvis du ønsker det, gir vi selvfølgelig også relevante opplysninger til kunder eller distribusjonssentere.

 • LKW WALTER organiserer transport på vei og i kombinert trafikk. På vei bruker vi utslippsfattige 13,6 m kapellbiler (tautliner og megatrailere). Her finner du den viktigste informasjonen:

   

  Trailer-standarder:

   

  • Telematikksystemer for alle trailere
  • Lastsikrings-sertifikat (kontroll iht. EN 12642 XL)
  • 20 stk. stropper

   

  På enkelte strekninger tilbyr vi også box-trailere eller trailere med gitter-kapell.

   

  For sikker transport av elektronsike varer bruker vi dette lastsikringsutstyret:

   

  • Sklisikre matter
  • Tollplombe
  • Kantbeskyttere
  Trailer kjører på skip / ferge

  Bruk alle fordelene som kombinert trafikk kan gi deg!

   

  Kombinajsonen av transport på skinne og vei samt short sea shipping gir mange interessante fordeler:

   

  • Høy lastekapasitet inntil 29 tonn
  • Bevoktede havner og terminaler
  • Ingen køer eller kjøreforbud
  • Telematikksystemer for alle trailere
  • Faste leveringstider

  Kombinert trafikk

Overvåkningskamera

Faktarute "elektronikk"

 • Smarttelefoner står for halvparten av årsomsetningen i bransjen.
 • Den første mobiltelefonen så dagens lys i 1973.
 • Kretskort har gitt et betydelig bidrag til utviklingen i bransjen.
 • En gjennomsnittlig europeisk husholdning har 20 elektroniske apparater.
 • Smart home og intelligente apparater smelter mer og mer sammen til en helhetlig løsning.
 • Inntil 700 forskjellige råstoffer kan inngå i framstillingen av elektroniske apparater.

Spør en ekspert

Ta kontakt med vår supply chain-ekspert for et personlig, uforpliktende tilbud!