We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
GREEN transport - LKW WALTER

GREEN transport

We care for our ENVIRONMENT

Kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelu ovat päivän aiheita niin yhteiskunnassa yleisesti kuin myös liike-elämässä ja kuljetusalallakin. Nämä teemat eivät ole vain trendikkäitä iskulauseita LKW WALTERilla, vaan toteutettuja arvoja jo vuosikymmenten ajan.

LKW WALTER on vähentänyt yli 329 000 tn CO2-päästöjä per vuosi ja on tätä nykyä yksi Euroopan johtavia kuljetusten tarjoajia kun on kyse ympäristöystävällisistä kuljetuksista.

Tuotemerkki "GREEN transport" eli "vihreät kuljetukset" tarkoittaa

  • Enenevässä määrin sellaisten kuljetuskumppanien käyttöä joilla on ympäristöystävällinen kuljetuskalusto (EURO 6)
  • Yhdistetyn liikenteen rautatie/maantie jatkuvaa kehittämistä jo vuodesta 1984 alkaen
  • Ajojärjestelyn optimointia - eli tyhjien kilometrien jatkuvaa vähentämistä (meno-paluuperiaate)
  • Jatkuvia investointeja nykyaikaiseen yhdistetyn liikenteen kalustoon
  • Ympäristöystävällisen kuljetusvaihtoehdon "Short Sea Shipping" käytön vahvistamista entisestään
  • Sitoutuminen maantiekuljetusten siirtämiseen rautateille sekä merireiteille yhdistetyssä liikenteessä