We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-hallinto

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Integroitu hallintajärjestelmä sisällyttää samaan yhdenmukaiseen rakenteeseen kaikki ne prosessit, metodit ja välineet, jotka ovat välttämättömiä turvallisuuteen, terveyteen, ympäristöön ja laatuun liittyvien moninaisten tehtävien toteuttamiseksi.

SHEQ-hallintotiimiin kuuluu myös kuljetusyhteistyön hallinnon työntekijöitä, jotka ottavat hoitaakseen monialaisia tehtäviä ilman ylimääräisiä yhdyssiteitä.

Aikajanan merkkipaalut

Yli 25 vuotta sitten, laadunhallintajärjestelmän käynnistämisen yhteydessä, luotiin perusta tämän päivän SHEQ-hallinnolle.
1990 
Laadunhallintajärjestelmän rakentamisen aloittaminen 

1992 
Laatusertifiointi standardin ISO 9002:1987 mukaisesti 

1995 
Yritysjohtoisen ympäristöasioiden hallinnan aloitus 

1996 
Turvallisuuden ja terveydenhuollon hallintajärjestelmien rakentaminen 

1997 
SQAS-arvio (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Kattavan kuljetusyhteistyön hallintajärjestelmän kehittäminen, kuljetusyhteistyökumppaneiden integroiminen hallintajärjestelmäämme 

2004 
”Tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen peruskirjan” allekirjoittaminen 

2005 
Turvallisuuden, terveyden, ympäristön ja laadun vastuualueiden yhdenmukaistaminen yhtenäiseen hallintajärjestelmään, jota kutsutaan SHEQ-hallinnoksi (Safety, Health, Environment, Quality – turvallisuus, terveys, ympäristö, laatu). SHEQ-hallintotiimin nimeäminen.

2008
Turvallisuushallinnon rakentaminen ja sulauttaminen SHEQ-hallintoon (turvallisuus, terveys, ympäristö, laatu) 

2009
Liittyminen Euroopan laajuisesti tunnustettuun kestävän talouden ”Responsible Care” -kampanjaan 

2010
AEOF-todistus (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Koko yrityksen laajuisen aloitteen ”Menestykseen laadun kautta” käynnistäminen 

2012
Kuljettajakoulutuksen tehostaminen yhdistetyissä kuljetuksissa (FIT) yhteistyössä DEKRAn kanssa. Painopistealueina palvelu, turvallisuus ja kuormansidonta 

2013
Menettelysääntöjen käyttöönotto 

2014
Ensimmäinen kansainvälisen CSR-arvioita antavan ECOVADIS-alustan tekemä CSR-arvio ("Silver Level"). 

2015
Pakattujen elintarvikkeiden kuljettamista koskevan HACCP-konseptin (Hazard Analysis and Critical Control Points) laatiminen ja tarkastaminen. 

2016
Ympäristönhallintajärjestelmämme sertifiointi standardin ISO 14001 mukaisesti 

2018
ECOVADIS-organisaation tekemä CSR-arvio "GOLD Level"

2020
Liittyminen RespACTiin ja European Clean Trucking Allianceen

2023
ECOVADIS-organisaation tekemä CSR-arvio "GOLD Level"
ISO-sertifikaatti
SHEQ-raportti
SHEQ-raportti
ISO-sertifikaatti

Yrityksemme perustajan johtolause

"Tarjotessamme palvelujamme haluamme, että voimme vastata asiakkaidemme toiveisiin paremmin kuin kilpailijamme"

SHEQ-hallinnon tehtävät

LKW WALTERin SHEQ-hallintotiimin tehtävät ovat sekä vaativia että monipuolisia:

 

 • Puolivuosittaiset tapaamiset ylimmän johdon kanssa
 • Liikenne- ja myyntiosaston hallinnon tapaamisiin osallistuminen aiheesta riippuen
 • SHEQ-hallintotiimin kuukausittaiset pyöreän pöydän keskustelut
 • Erityisten ammatillisten koulutusten ja työpajojen organisointi ja toteutus
 • Työntekijävalmennus
 • Sisäisten auditointien organisoiminen ja toteuttaminen
 • Ulkoisten auditointien (asiakkaiden ja organisaatioiden tekemien) järjestäminen
 • Riskien hallinta: Vaaratilanteiden analysointi, ehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen
 • Kuljetusyhteistyön hallinnon tukeminen
 • CSR-aktiviteettien koordinointi (Corporate Social Responsibility)
 • Hallintojärjestelmien uudelleensertifiointi
 • Neuvonta hätätilanteissa
 • Eri aihepiireihin liittyvien projektien (esim. turvallisuushallinnon rakentaminen) suunnittelu, toteutus ja valvonta, jaettujen palveluiden mukaan ottaminen
 • Yhteistyö kansainvälisten työryhmien kanssa (normien yhdenmukaistaminen, standardeiden kehittäminen ja parantaminen jne.)

Yritysjohdon selvitykset

Yhteistyö organisaatioiden kanssa

LKW WALTER on sitoutunut lukuisien työryhmien ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tavoitteeseen, jonka mukaan kuljetusten kannalta olennaisia turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja laatuvaatimuksia kehitetään ja yhtenäistetään koko Euroopassa.