We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-management

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Integriran sistem upravljanja vključuje v enotno strukturo tiste procese, metode in instrumente, ki so potrebni za izpolnitev raznolikih nalog na področjih varnosti, zdravja, okolja in kakovosti.

V skupini SHEQ-Management se nahajajo prav tako sodelavci iz oddelka upravljanja transportnih partnerjev, ki prevzemajo različna tematska področja kar neposredno, brez vmesnih mest.

Mejniki s časovnim prikazom

Pred več kot 25 leti je z uvedbo našega sistema za zagotavljanje kakovosti bil postavljen temeljni kamen današnjega SHEQ-Managementa.
1990 
Začetek uvajanja sistema za zagotavljanje kakovosti 

1992 
Zagotavljanje kakovosti v skladu z ISO 9002:1987 

1995 
Uvedba internega sistema upravljanja okolja 

1996 
Uvedba sistema zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu 

1997 
SQAS ocenjevanje (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Razvoj obsežnega sistema upravljanja transportnih partnerjev, integracija transportnih partnerjev v naše sisteme upravljanja 

2004 
Podpis "Evropske listine o varnosti v cestnem prometu" 

2005 
Združitev področij varnosti, zdravja ter okolja in kakovosti v integriran sistem upravljanja, imenovan SHEQ-Management (Safety, Health, Enviroment, Quality). Nominacija skupine za SHEQ-Management.

2008
Uvedba upravljanja varnosti in uvrstitev v upravljanje SHEQ-Management (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Pristop k evropsko priznani iniciativi za trajnostno gospodarjenje "Responsible Care" 

2010
Certifikacija AEO-F (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Uvedba iniciative "Uspeh s kakovostjo" v celotnem podjetju 

2012
Intenziviranje usposabljanja voznikov v kombiniranem prometu (FIT) v sodelovanju z DEKRA s težišči storitve, varnost in zavarovanje tovora 

2013
Uvedba kodeksa obnašanja 

2014
Prvič ocena kvalitete CSR aktivnosti ("Silver Level") s strani ECOVADIS, globalnega portala zaocenjevanje CSR aktivnosti. 

2015
Vzpostavitev in ocena koncepta HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) za prevoze embaliranih živil. 

2016
Certificiranje našega sistema za upravljanje okolja v skladu z ISO 14001 

2018
CSR-Performance ocena "GOLD Level", s strani ECOVADIS

2020
Pristop k RespACT in združenju European Clean Trucking Alliance

2023
CSR-Performance ocena "GOLD Level", s strani ECOVADIS
Certifikat ISO
SHEQ-poročilo
SHEQ-poročilo
Certifikat ISO

Vodilo ustanovitelja našega podjetja

''Pri izvajanju naših storitev želimo našim strankam ugoditi boljše kot naši konkurenti''

Naloge upravljanja SHEQ-Managementa

Naloge skupine za SHEQ-Management podjetja LKW WALTER so prav tako zahtevne kot tudi raznolike:

 

 • Polletna srečanja menedžerjev z upravnim odborom
 • Tematska udeležba pri srečanjih menedžerjev prometnih in prodajnih direkcij
 • Mesečne okrogle mize skupine SHEQ-Management
 • Organizacija in izvedba specifičnih strokovnih izobraževanj in delavnic
 • Mentorstvo zaposlenih
 • Organizacija in izvedba interne revizije
 • Izvedba zunanje revizije (s strani strank in organizacij)
 • Upravljanje tveganj: analiza dogodkov, razvoj preventivnih ukrepov
 • Podpora upravljanja transportnih partnerjev
 • Koordinacija aktivnosti CSR (Corporate Social Responsiblity)
 • Ponovno certificiranje sistemov upravljanja
 • Center za pomoč uporabnikom v nujnih primerih
 • Načrtovanje, izvedba in kontroling tematskih projektov (npr. uvedba sistema upravljanja varnosti), vključitev drugih storitev - Shared Services
 • Sodelovanje v mednarodnih delovnih skupinah (uskladitev standardov, razvoj in izboljšanje standardov itd.)

Izjave vodstva podjetja

Sodelovanje z organizacijami

LKW WALTER je dejaven v številnih delovnih skupinah mednarodnih organizacij, s ciljem razvijati in po vsej Evropi standardizirati varnostne, zdravstvene, okoljske in kakovostne zahteve, ki se nanašajo na transport.