We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Družbena odgovornost - LKW WALTER

Družbena odgovornost

Moj prinos kot podjetnik za gospodarski uspeh podjetja LKW WALTER je v pridobivanju najboljših talentov iz cele Evrope za našo firmo. Začeli smo kot manjše družinsko podjetje – razvili smo se v veliko družino, ki ima dolžnost trajno prispevati za gospodarsko blaginjo in socialno trdnost v družbi, in sicer v harmoniji z naravo in okoljem.

Izvleček govora ustanovitelja podjetja

Odgovorni ravnanje in odnosi s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji spremljajo razvoj podjetja LKW WALTER od začetka in so že davno postali osnovno načelo naše podjetniške kulture.
Naša družbena odgovornost

Naša angažiranost v smislu socialne odgovornosti temelji na 3 stebrih:

Naša odgovornost za okolje

Naša angažiranost v smislu socialne odgovornosti temelji na 3 stebrih:

Naša angažiranost v smislu socialne odgovornosti temelji na 3 stebrih:

Naša družbena odgovornost

respact
Zavedamo se svoje družbene odgovornosti in s kupci, dobavitelji, uradniki in družbo na sploh vodimo odprti dialog. Podpiramo humanitarne projekte kot tudi socijalne spodbude naših sodelavk in sodelavcev v obliki finančnih donacij, materialnih prispevkov in tudi z osebno pripravljenost za zaposlovanje. Posebej se angažiramo pri spodbujanju projektov izobraževanja in usposabljanja na šolah in univerzah.
Vzdržujemo stil vodenja po načelu sodelovanja in čim večje lastne odgovornosti naših sodelavk in sodelavcev ter nagrajujemo njihove prispevke v smislu izplačil za uspešnost. Iz tega naslova zagotavljamo fascinantno, mednarodno delovno okolje, ki nudi široke perspektive za osebnostno in poklicno rast. V podjetju spodbujamo zdravo življenje in podpiramo široko paleto športnih in drugih telesnih aktivnosti.
Usposabljanje za varno vožnjo tovornjakov
Kot veliko transportno podjetje čutimo dolžnost poskušati povečati varnost na evropskih cestah. Zato smo razvili program za usposabljanje voznikov in pripravili priročnik za voznike ter uvedli obsežne ukrepe za profesionalno usposabljanje voznikov. S tega naslova smo vključeni v evropske delovne skupine, na primer, za izboljšanje delovnih pogojev voznikov tovornih vozil ali za poenotenje tovorne varnosti v Evropi. Leta 2004 je podjetje LKW WALTER kot logičen rezultat svojih prizadevanj podpisalo »Evropsko listino za varnost v cestnem prometu«. Cilj Karte je stalno zmanjševanje prometnih nesreč z smrtnim izzidom v evropskem cestnem prometu.

Naša odgovornost za okolje

Responsible Care
Podjetje LKW WALTER ima dolgo tradicijo ravnanja, sooodgovornega za okolje, pri opravljanju dejavnosti. Že v petdesetih letih prejšnjega stoletja je bil standard načrtovati povratne transporte – v izogib praznim prevozom.

Leta 1984 je podjetje LKW WALTER začelo prestavljati transporte s ceste na tire, in sicer za zmanjšanje emisij škodljivih snovi. V devetdesetih letih je podjetje še naprej krepilo dejavnosti za zaščito okolja in razvilo vsestranski sistem upravljanja okolja.

Danes so naše obsežne aktivnosti s področja okolja ocenjene kot »zgledne v transportnem sektorju«, in sicer v okviru zunanje okoljske presoje. 

 

Naše dejavnosti za okolje na lokaciji vključujejo med drugim:: 

 

  • okolju prijazna dobavo vseh proizvodov in izvajanje storitev
  • zmanjšanje porabe vode in energijsko učinkovita oskrba s sanitarno vodo
  • zmanjšanje odpadkov in preprečevanje 
  • izboljšanje porabe energije, in sicer z ustrezno tehnologijo stavbne napeljave 
  • izobraževanje za zaščito okolja in spodbujanje sodelavk in sodelavcev k vključevanju v dejavnosti za zaščito okolja 
  • upravljanje virov za prijetno potovanje

 

Posebno pozornost namenjamo zunanjim ukrepom za zaščito okolja:

 

  • nadaljnje spopolnjevanje voznikov tovornih vozil, in sicer za okoljsko osveščeno in defenzivno vožnjo
  • optimalno načrtovanje transportov za manjše število praznih kilometrov 
  • sodelovanje z mednarodnimi organizacijami za izboljšanje okoljskih standardov 
  • vzpostavljanje kombiniranih prevozov »železnica/cesta« in »kratke razdalje po morju« brez spremstva.

 

S premestitvijo transporta s cest na »tire« in »morje« pomembno prispevamo k zmanjševanju emisij škodljivih snovi, predvsem toplogrednega plina CO2. LKW WALTER je v letu 2023 opravil več kot 579.000 transportov intermodalno po Evropi. S tem ukrepom smo zmanjšali emisije CO2 za okoli 329.000 ton.

 

Za več informacij o sistemu upravljanja okolja podjetja LKW WALTER glejte aktualno poročilo družbe: "Our road to the future"

Trajno gospodarjenje

Centrala Wien/Wiener Neudorf
V smislu trajnega gospodarjenja stremi vodstvo LKW WALTER k upravljanju podjetja za trajni obstoj in razvoj za dolgoročni uspeh. Podjetje LKW WALTER je daljnovidno usmerjeno v rast - z upoštevanjem ekonomskih, ekoloških in družbenosocialnih ciljev. Osnovna načela naših vrednot so pisno opredeljene z izjavo vodstva podjetja. Ta načela so temeljno izhodišče za trajno gospodarjenje.

Izjave vodstva podjetja