We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Социална отговорност - LKW WALTER

Социална отговорност

Моят принос като предприемач за постоянния икономически успех на LKW WALTER е да приобщя към нашата фирма най-талантливите хора от цяла Европа. Ние започнахме като малко семейно предприятие - днес сме голямо семейство, чието задължение е устойчивия принос за създаване на благоденствено и сплотено общество, просъществуващо в унисон с природата и околната среда.

Извадка от речта на нашия основател

Отговорното отношение с нашите служители, клиенти и бизнес партньори ни съпътства още от самото начало и отдавна е част от фирмената ни култура.
Нашата обществена отговорност

Нашият ангажимент да поемем социална отговорност е построен на 3 принципа:

Нашата отговорност за опазване на околната среда!

Нашият ангажимент да поемем социална отговорност е построен на 3 принципа:

Нашият ангажимент да поемем социална отговорност е построен на 3 принципа:

Нашата обществена отговорност

respact
Ние сме наясно с обществената ни отговорност и поддържаме отворен диалог с нашите клиенти, доставчици, с държавните институции и обществото. Подпомагаме хуманитарни проекти и социални инициативи на нашите сътрудници под формата на финансови помощи, материални дарения и работни часове Особено силно се ангажираме с подпомагането на учебни проекти в училища и университети
Използваме кооперативен стил на управление с възможно най-голяма отговорност за сътрудничките и сътрудниците ни и награждаваме техните лични постижения с подобаващо възнаграждение. Освен това Ви предлагаме вълнуващо, международно поле на работа, което Ви отваря перспективи за разтеж в професионален и в личен аспект. Насърчаваме здравословния начин на живот и помагаме за изграждането широк спекър от спортни и фитнес занимания.
Обучение за пътна безопасност на товарни автомобили
Като голяма европейска транспортна организация чувстваме като наш дълг да подобрим сигурността по пътищата на Европа. Затова сме създали учебна програма и наръчник за шофьорите и провеждаме задълбочено професионално обучение на шофьорите. Освен това се ангажираме в европейски работни групи, за да подобрим например условията на работа за шофьорите на товарни коли или да стандартизираме укрепването на товарите в Европа. Като логично следствие от усилията си през 2004 г. LKW WALTER подписа "Европейската харта за пътна безопасност". Цел на хартата е да се намалят жертвите от катастрофи в европейската пътна мрежа.

Нашата отговорност за опазване на околната среда!

Responsible Care (Отговорна грижа)
Грижата за опазване на околната среда има дълга традиция при начина на работа на LKW WALTER. Да се товарят камиони с кръгови курсове - избягвайки празните километри - е било стандартен начин на работа още през 50-те години.

През 1984 LKW WALTER започва да пренасочва транспорти от шосето към влаковата линия, като по този начин намалява отделянето на вредни вещества. През 90-те години ние разширихме средствата за опазване на околната среда и се разработихме широка система за управлението им.

Екологичните ни средства бяха определени от външнофирмени одитори като "пример в транспортния сектор". 

 

Към средствата ни за локално опазване на околната среда се причисляват:: 

 

  • съобразено с околната среда набавяне на продукти и услуги
  • намаляване на изразходването на водни ресурси и пестящо енергия затопляне на водата
  • намаляване на производството на отпадъци 
  • оптимизация на изразходването на енергия чрез модерни инсталации в сградите 
  • екологични учебни курсове и мотивация на сътрудниците ни за опазване на околната среда 
  • екологично съобразени пътувания

 

особено внимание обръщаме на външнофирмените мерки за опазване на околната среда:

 

  • обучение на шофьорите в екологично съобразен, дефензивен начин на каране
  • оптимирано планиране на транспортите за намаляване на празните километри 
  • съвместна работа с международни организации за подобряване на екологичните стандарти 
  • развиване на транспортните варианти "релси/улица" и „Short-Sea Shipping“.

 

С пренасочването на тежкотоварните транспорти към влакове и "Short-Sea Shipping" ние допринасяме значително за намаляването на вредни емисии, най-вече въглероден двуокис. LKW WALTER е извършилa над 579 000 комбинирани транспорти през 2023 г. Само чрез тази мярка, емисиите на въглероден двуокис бяха намалени със 329 000 тона.

 

Повече за системата на управление на околната среда на LKW WALTER ще намерите в актуалния отчет на фирмата: "Our road to the future"

Устойчиво икономическо развитие

Централа във Виена / Винер Нойдорф
Устойчиво икономическо развитие означава за ръководството на LKW WALTER да управлява предриятието така, че да просъществува и да се развива успешно за възможно най-дълъг период от време. LKW WALTER се стреми към дългосрочно развитие - съобразявайки се с икономически, екологични и обществено-социални цели. Основите на нашата ценностна система са вписани в декларациите на мениджмента на предприятието. Те са базата на нашето устойчиво икономическо развитие.

Декларации на ръководството на фирмата