We believe that we can offer you a better version of this website.

İNT
Sosyal sorumluluk - LKW WALTER

Sosyal sorumluluk

Benim LKW WALTER’in kalıcı ve ekonomik başarısına işveren olarak katkım, tüm Avrupa’da en iyi yetenekleri şirketimiz için kazanmak olmuştur. Bizler küçük bir aile şirketi olarak ticarete atıldık – bugün ise görevi toplumda doğamız ve çevremizle uyum içerisinde, ekonomik refaha ve sosyal dayanışmaya kalıcı bir katkı sağlamak olan büyük bir aile haline geldik.

Şirket kurucumuzun yaptığı konuşmadan bir özet

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla sorumluluk içerisinde yürüttüğümüz münasebet, LKW WALTER şirketinin gelişimine en başından itibaren eşlik etmektedir ve çoktan beri şirket kültürümüzün entegre olmuş bir unsurudur.
Toplumsal sorumluluğumuz

Sosyal sorumluluk taşımamıza ilişkin angajmanımız, 3 esasa dayanmaktadır:

Çevreye karşı sorumluluğumuz

Sosyal sorumluluk taşımamıza ilişkin angajmanımız, 3 esasa dayanmaktadır:

Sosyal sorumluluk taşımamıza ilişkin angajmanımız, 3 esasa dayanmaktadır:

Toplumsal sorumluluğumuz

respact
Toplumsal sorumluluğumuzu kabul eder ve müşterilerle, tedarikçilerle, resmi makamlarla ve toplumla açık bir diyalog sürdürürüz. Çalışanlarımızın hayırsever yardım projelerini ve de sosyal inisiyatiflerini, ayni yardımlar ve de kişisel çalışmalar sayesinde edindiğimiz maddi vakıflar şeklinde destekleriz. Özellikle kendimizi okullarda ve üniversitelerde meydana gelen eğitim projelerinin teşvik edilmesi ile ilgili angaje ederiz.
Çalışanlarımızın mümkün mertebe kendi başlarına sorumluluk içerisinde çalıştıkları, işbirliksel bir yönetim stiline özen gösteriyor ve onların kişisel çabalarını, performansa odaklı ücretlendirme ile ödüllendiriyoruz. Bunun haricinde kendilerine, kişisel ve mesleki eğitime ilişkin geniş ölçüde perspektifler tanıyan, büyüleyici ve uluslararası bir iş çevresi sunuyoruz. Şirketimizde sağlıklı bir yaşam biçimini teşvik ediyor ve geniş alanda spor ve fitness aktivitelerini destekliyoruz.
TIR sürüş güvenliği eğitimi
Bizler büyük nakliye organizasyonu olarak, kendimizi Avrupa caddelerindeki güvenliği artırmakla yükümlü görüyoruz. Bu nedenle bir şoför eğitim programı ve de bir şoför elkitabı geliştirdik ve profesyonel şoförlük eğitimine ilişkin geniş kapsamlı tedbirleri yürürlüğe koyduk. Bunun haricinde kendimizi Avrupa’da bulunan çalışma gruplarında, örneğin TIR şoförlerinin çalışma koşullarını iyileştirmek veya Avrupa’daki yükleme güvenliğini standartlaştırmak amacıyla angaje ediyoruz. LKW WALTER 2004 yılında, verdiği çabaların mantıksal sonucu olarak “Karayolu Güvenliği için Avrupa Sertifikası”nı akdetmiştir. Bu Sertifikanın amacı Avrupa Kara Yolunda ölü sayısını sürekli azaltmaktır.

Çevreye karşı sorumluluğumuz

Responsible Care
Ticari faaliyetini yerine getirirken çevre için de sorumluluk hissetmek, LKW WALTER’de uzun yıllara dayanan bir gelenektir. Araçları yalnızca “gidiş-dönüş”te – boş seferleri önleyerek – yüklemek, daha ellili yıllarda standart haline gelmişti.

LKW WALTER 1984 yılında, zararlı madde emisyonlarını en aza indirmek amacıyla, nakliyeleri karayolundan demiryoluna kaydırmaya başlamıştır. Doksanlı yıllarda çevre faaliyetlerine yatırım yapılmaya devam edilmiş ve geniş kapsamlı bir çevre yönetim sistemi geliştirilmiştir.

Kapsamlı şekilde gerçekleştirdiğimiz çevre faaliyetlerimiz bugün, harici çevre denetimleri esnasında “nakliye sektöründe örnek teşkil edecek nitelikte” olarak değerlendirilmiştir. 

 

Yerleşim yerimizde gerçekleştirdiğimiz çevre faaliyetleri arasında:: 

 

  • tüm ürünlerin ve hizmetlerin çevreye uyumlu tedariki;
  • su tüketiminin en aza indirilmesi ve de enerjisi verimli sıcak su hazırlığı
  • atık maddenin en aza indirilmesi ve önlenmesi 
  • bina kontrol tekniği sayesinde enerji tüketiminin en uygun hale getirilmesi 
  • çalışanların çevre faaliyetlerine ilişkin eğitilmesi ve motive edilmesi 
  • kaynaklara dikkat ve özen gösteren seyahatler

 

Harici çevre tedbirlerine özel bir özen göstermekteyiz: 

 

  • TIR şoförlerinin çevre bilinci ve koruyucu sürüşler alanında eğitilmesi
  • boş araçlarla yapılan seferlerin en aza indirilmesi amacıyla en uygun nakliye planlaması 
  • çevre standardının iyileştirilmesi amacıyla uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapılması 
  • “Demiryolu / Karayolu” ve “kısa deniz” gibi şoförsüz kombine seferlerinin geliştirilmesi

 

Karayolu nakliyelerinin “demiryolu” ve “kısa deniz” nakliyelerine kaydırılması ile birlikte, özellikle sera gazı olan CO2 gibi zararlı madde emisyonlarının en aza indirgenmesi için önemli bir katkıda bulunmaktayız. LKW WALTER, 2023 yılında tüm Avrupa’da 579.000’in üzerinde nakliyeyi, kombine nakliye halinde gerçekleştirmiştir. Sadece aldığı bu tedbir sayesinde, CO2 emisyonları yaklaşık 329.000 ton azaltılabilmiştir.

 

LKW WALTER’in çevre yönetim sistemi hakkında daha fazla bilgiyi, güncel şirket raporundan edinebilirsiniz: "Our road to the future"

Kalıcı ekonomi

Merkez Viyana/Wiener Neudorf
LKW WALTER şirketi için kalıcı ekonomi, şirketi daim kılacak ve uzun vadede başarılı şekilde geliştirecek şekilde idare etmek anlamına gelmektedir. LKW WALTER, ekonomik, ekolojik ve toplumsal sosyal hedefleri dikkate alarak, vizyona sahip bir büyümeye odaklanmıştır. Değerlerimizin ilkeleri, şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda saptanmıştır. Bunlar, kalıcı ekonomimizin temelini oluşturmaktadırlar.

Şirket yönetiminin açıklamaları