We believe that we can offer you a better version of this website.

İNT
Sözlük - LKW WALTER

Sözlük

Sözlüğümüzde taşımacılık konusu ile ilgili tüm önemli kavramları bulabilirsiniz. Hemen bilgi alın!

A

ADR

ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

Burada tehlikeli malların karayolunda taşınmasına yönelik uluslararası bir anlaşma söz konusudur.

AÖSp

AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Genel Avusturya Nakliyeci Koşulları)

AÖSp'nin geçerliliği anlaşmaya tabidir. Diğer şeylerin yanı sıra, müşteri ile yük forwarder arasındaki hukuki ilişkiyi ve yük forwarder sorumluluğunu düzenlerler.

Aramid kumaş

Aramid, tavan brandaları için özel bir kumaştır. Aramid sarı renkli ve yangın geciktiricidir.

ATA karnesi

ATA karnesi ulusal ticaret odaları tarafından düzenlenir ve uluslararası şerh belgesi olarak tanımlanabilir.
Geçici ithalat/ihracat (ör. yurt dışında fuarlar, şantiyeler vs.) için öngörülen malların gümrük işlemleri için kullanılır.

B

BAG

Deutsches Bundesamt für Güterverkehr (Alman Yük Taşımacılığı Federal Dairesi)

(www.bag.bund.de)

C

Cephe

Cephe, dorsenin içindeki ön duvardır.

CIM

CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

CIM, malların demiryolu ile taşınmasına ilişkin uluslararası anlaşmanın üniter yasal mevzuatıdır ve COTIF'in B ekinde yer alır.

Bkz. ayrıca COTIF.

CMR

CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

CMR, uluslararası karayolu taşımacılığında ulaştırma sözleşmesine dair bir anlaşmadır".
CMR belirlemeleri sözleşmeye dahil olan tüm ülkeler arasında sınır dışı karayolu taşımacılığında mutlak suretle tatbik edilebilir.

Code of Conduct

"Code of Conduct" veya "Davranış kuralları", farklı durumlarda ve bağlamlarda talep edilen, şirketin genellikle gönüllü olarak uymakla yükümlü olduuğu davranış biçimlerinin genelidir.
WALTER GROUP, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz için kararlarına ve şirket içi davranışlarına talimat olarak hizmet eden kendi Code of Conduct'ını geliştirmiştir.

Code of Conduct

Coilmulde

Sac ve çelik rulolar Coils olarak da adlandırılır. Bu coils'i (birkaç ton ağırlığında olabilen rulolar) emniyetli bir şekilde yükleyebilmek için ya uygun ambalaj (çerçeve) ya da rulo ağızlı bir römork gereklidir.
Bu ağız yaklaşık 5 ila 8,5 metre uzunluğunda römorktaki üzeri kapatılabilir bir indirme tertibatıdır. Ağız kapalıyken bu araçların üzerine başka ürünler de yüklenebilir.

Ekipman

CONNECT

CONNECT, siparişleri sadece tıklayarak rahatça verebileceğiniz müşteri online portalımızdır. Diğer özellikler: Güncel sipariş genel görünümü ve faydalı ek bilgilerin sunulması.

Demo

CONNECT müşteri portalı

COTIF

COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

Burada uluslararası demiryolu taşımalarına ilişkin sözleşme söz konusudur. Hem mal hem de yolcuların sınır ötesi taşımacılığı ile ilgilidir.
(www.cit-rail.org/de/eisenbahntransportrecht/cotif/)

D

daN

daN, Dekanewton anlamına gelir. Newton [ˈnjuːtn] (birim işareti N), uluslararası birimler sisteminde (SI) kuvvet için kullanılan ölçü birimidir. daN, ör. yük emniyetinde halat ve kemerlerin taşıma kapasitesi veya kopma mukavemeti bilgisi için bir birimdir. Yaklaşık olarak, 1 kg'lık bir kütleye etki eden ağırlık kuvvetine karşılık gelir. 1.000 daN kopma yüküne sahip bir halat bu nedenle yaklaşık 1.000 kg taşıyabilir.

Destekler

Destekler bir dorsenin bileşeni olan yatay, dikey tutucu çubuklardır.

E

ECTA

"European Chemical Transport Association", Avrupa karayolu taşımacılığı şirketlerinin birliği olup hedefi, Avrupa'da kimyasal ürünlerin taşınmasında taşımanın uygulanması, güvenlik, kalite, çevre ve sosyal unsurların verimliliğine ilişkin standartların iyileştirilmesidir. ECTA ayrıca Avrupa karayolu taşımacılığı sektörü için "Responsible Care Initiative" girişiminin sorumlu birliğidir. (www.ecta.com)

EDI bağlantısı

EDI, Electronic Data Interchange = Elektronik veri alışverişi

EN 12195-1

Yük emniyetinde sabitleme kuvvetlerinin hesabı için Avrupa çapında bağlayıcı norm; toplam ağırlığı 3,5 ton ve üzeri olan araçlar için geçerlidir.

EN 12642 XL

EN 12642 XL bir yük güvenliği kavramıdır. Burada takviyeli araç üstyapıları için Avrupa normu geçerlidir. XL üstyapılar bu norma uygundur (takviyeli araç üstyapıları). LKW WALTER'in kombine taşımacılığa yönelik komple römork filosu EN 12642 XL standardına sahiptir.

EURO sınıfları (2, 3, 4, 5, 6)

EURO 2, 3, 4, 5 veya 6, düşük gürültülü ve atık madde emisyonlu çeşitli TIR motor sınıflarını temsil eder.
LKW WALTER, büyük ölçüde EURO sınıfı 5 üzeri çevreye dost ekipmana sahip nakliye ortakları ile çalışmaktadır.

Evrak değişikliği

Evrak değişikliğinde malların menşei veya hedefi, yükleme ve/veya boşaltma noktasında gizlenir. Burada değer ve isim evrak değişikliği arasında bir ayrım yapılır.

F

FBL

FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

FBL bir kabul, sigorta ve mal belgesidir. Bu belgeyi fiziki olarak elinde bulunduran kişi, mal üzerinde tasarrufa yetkili kişidir.

FCR

FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

Burada nakliyatçının bir teslim alma onayı söz konusudur (nakliyeciye ait kanıt karakteri olan bir taşıma belgesi).

FIATA

FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

FIATA, 31 Mayıs 1926 yılında Viyana'da kurulmuş olan "Taşıma İşleri Komisyoncuları Dernekleri Uluslararası Federasyonu"dur. 150 ülkede yakl. 40.000 üyesi (nakliyeciler) vardır. BM'de danışmanlık statüsüne sahip olan FIATA'nın merkezi bürosu Zürih'tedir.

FTL

FTL, "Full Truck Load" (komple yük) için İngilizce kısaltmadır.

Bkz. ayrıca Komple yükleme.

G

Gergi halatları

Gergi halatları yükün sabitlenmesine ve emniyete alınmasına yarar.
Prensip olarak kısa kollu çıkrıklı gergi halatları (yaklaşık 350 daN gergi kuvveti) ve uzun kollu çıkrıklı gergi halatları (yaklaşık 500 daN gergi kuvveti) şeklinde ayrılmaktadır.

Gergi tahtaları

Gergi tahtaları yük emniyeti araçlarındandır. Ayrıca sıkma tahtaları veya ara duvar emniyetleri ya da kilitleri olarak da anılırlar. Malın öne veya arkaya doğru kaymasını önleyen ara kilitlemeli yük emniyeti için kullanılırlar.

Global Compact

Global Compact, Birleşmiş Milletler himayesinde dünyanın en büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik Girişimi'dir. Şirketlere politikalarını ve eylemlerini evrensel insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uyumlu hale getirmeleri ve toplumsal amaçları harekete geçirmek için önlemler almalarına dair bir çağrıdır. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)

GREEN transport

"GREEN transport", taşımalarda atık madde emisyonlarının azaltılmasına yönelik tüm aktivitelerimizin altında bir araya getirildiği LKW WALTER'in bir markasıdır.

GREEN transport

Güç bağlantısı

Güç bağlantısı, bir yük güvenliği türüdür.

Bağlanmış yük emniyetinde taşınan mal halatla bağlanarak taşınan malın ağırlık kuvveti veya sürtünme kuvveti arttırılır ve böylece daha iyi bir yük emniyeti hedeflenir.

Bu, örnegin gerdirme kemeriyle bağlayarak mümkündür.

Gümrük mührü

Gümrük mührü (gümrük damgası) gümrük malı taşımacılığında gümrük makamları tarafından hem kamyonun yük bölmesine (= bölme mührü) hem de kolilere (=koli veya paket mührü) vurulabilir.

GZA

GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (İşbirliği temel ilkeleri)

Nakliye ortaklarımızla geleceğe yönelik işbirliğinin temelidir.

H

HACCP

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)

Önleyici tedbirlere odaklanan bir yönetim sistemidir. Gıdaların taşınması sırasında oluşabilecek önemli sağlık risklerini tanımlamak, değerlendirmek ve yönetmek için kullanılır. Amacı, mümkün olan en yüksek ürün güvenliğini sunmak ve son kullanıcının korunmasını sağlamaktır.

Hacimlilik

Hacimlilik altında m³ cinsinden hacmin ton cinsinden ağırlığa oranı anlaşılır.

Halat bağlantısı

Seyir yönünde veya seyir yönünün tersi yönde kuvvet etkilerini emniyete almak için ara kilitlemeli yük emniyeti yöntemi. Diğerlerinin yanında kimya endüstrisinde uygulanır.

Bkz. ayrıca Şekil bağlantısı.

I

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) standartlaştırılmış uluslararası ticari kurallardır. Uluslararası Ticaret Odası tarafından oluşturulur ve yayınlanmaktadır (güncel: Incoterms 2010). Bir ticari işlemin tarafları (satıcı, alıcı) Incoterms maddelerinden birini kararlaştırabilirler. Incoterms sayesinde önemli satıcı ve alıcı yükümlülükleri, özellikle ticari ortakların arasındaki teslimatın risk devri ve ücretleri düzenlenmektedir.

IRU

IRU = International Road Transport Union

Cenevre merkezli IRU, genel olarak karayolu taşımacılığı ekonomisinin menfaatlerini temsil eder ve TIR karnesi sisteminin organizatörüdür.

ISO

ISO = "International Organization for Standardization"

LKW WALTER 1992'den beri ISO 9001:2008 uyarınca kalite sertifikasına ve 2016'dan beri ISO 14001:2004 sertifikasına sahiptir.

ISO sertifikası (PDF)

J

Joloda

Tescilli marka. Mucit ve şirket kurucusu Johnstone George'dan türetilmiştir.
JOLODA, özellikle kağıt ürünlerinin taşınması için kullanılan, römorklarda zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayan yükleme sistemini ifade eder.

K

Kabotaj

Kabotaj, bir ülkede bir yabancı nakliye şirketi tarafından nakliye hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Karter koruması (yan, arka)

Karter koruması dorseler ve kamyonlarda, kaza durumunda trafikte bulunan diğer katılımcıların aracın altına girmesini engellemek için bir güvenlik tertibatıdır.

Kayarperde dorse

Kayarperde dorse, cephesi olmayan brandalı bir araş üst yapısıdır.

Kaymaz minder

Sürtünme değerinin arttırılması için altlık olarak kullanılan yük emniyeti aracı. Ör. kauçuk granülleri, lif malzemeler veya kaplama mukavva gibi kaymayı önleyici malzemelerden oluşur.

Kenar kapağı

Kenar kapağı (=yan dış duvar), yükleme alanının yapısal bir sınırıdır. Malların düşmesini önlemek için bir sınır olarak kullanılır.

Kısa kollu spanzet

Baskı cırcırı olarak da anılan kısa kollu mandal, germe kayışlarıyla yük emniyetinde germe elemanı olarak kullanılır. Kısa kollu mandallar, Nisan 2004 itibarıyla EN 12195 uyarınca 250 ila 350 daN ön germe kuvvetlerini sağlamak zorundadır.

Bkz. ayrıca Uzun kollu mandal.

Kısa mesafeli deniz taşımacılığı

Kısa mesafeli deniz taşımacılığı bir kıta içerisinde deniz yoluyla mal taşımacılığını temsil eder. LKW WALTER için kombine taşımacılıkta mümkün olan ulaşım yollarından biridir.

Bkz. ayrıca Kombine taşımacılık.

Kombine taşımacılık

Taşımacılığı mümkün olduğunca çevreye dost ve maliyetli konusunda dahada etkin bir şekilde yararlanarak gerçekleştirmek için, kombine taşımacılıkta farklı taşıma araçları olan tır, demiryolu ve gemi taşımacılığı en uygun şekilde birbiri ile kombine edilmiştir.

  • Ana güzergah için tren/gemi (çevre dostu nakliye çözümü)
  • Tır ile ön ve final taşıma in (esnek alım ve teslim)

Kombine taşımacılık

Kombine yük güvenliği

Kombine yük emniyetinde ara kilitlemeli ve bağlanmış yük emniyetinin elemanları kombine edilir. Taşınan mal örn. uç duvara yüklenir ve germe kayışlarıyla ara kilitlemeli ve bağlanmış olarak bağlanır. Bu, pratikte en çok uygulanan yük emniyeti yöntemidir.

Komple yükleme

Komple yüklemede esasen sadece tek bir alıcı için belirlenmiş olan tam bir TIR yükü söz konusudur. Bunun uluslararası kavramı "FTL" - Full Truck Load'dır.

Kontrol noktası

LKW WALTER tarafından görevlendirilen ve kamyonların yükleme veya boşaltma yerine gitmeden önce kontrol için gönderildiği şirket, kontrol noktası olarak tanımlanır. Buradaki kontrolde eğitimli personel tarafından aracın teknik durumu, gerekli yük araçlarının (ör. gergi halatları) varlığı, sürücünün kişisel koruyucu donanımı ve ilgili yükleme/boşaltma yerindeki fabrika güvenliğine ilişkin gereklilikler hakkındaki bilgi seviyesi kontrol edilir.

Köşe koruyucusu

Malı ve kemeri hasarlara karşı koruyan, farklı tasarımlarda (plastik, karton ...) yük emniyeti aracı.

L

LOADS TODAY

Avrupa'nın öncü komple yük borsası olan LOADS TODAY, LKW WALTER'in nakliye partnerleri için bir İnternet platformudur.
LOADS TODAY'in önemli bir avantajı, LKW WALTER'in taşıma partnerlerinin LOADS TODAY'de sadece LKW WALTER'in görevlendirdiği ve ödemesini yaptığı komple yükleri bulmasıdır.

LOADS TODAY yük borsası

LTL

LTL, "Less than Truck Load" (kısmi yük) için İngilizce kısaltmadır.

M

Mega dorse

Mega dorse, 3 m iç yüksekliğe sahip bir dorsedir.

MiLog

Asgari ücret kanunu - genel asgari ücreti düzenleyen alman kanunu
1.1.2015 tarihinden beri Almanya'da ülke çapında yasal bir asgari ücreti belirler.

Müşterek avarya

Nehir ve deniz taşımacılığında olağandışı olaylar veya durumlar için ifade. Müşterek avarya hizmetleri, geminin ve yükün müşterek bir tehlikeden kurtarılması için yapılan ve maliyetleri geminin ve yükün / navlunun sahipleri tarafından eşit olarak karşılanan masraflardır.

O

Online rezervasyon

CONNECT online müşteri portalımız üzerinden sipariş rezervasyonu.

Bkz. ayrıca CONNECT.

P

Paketleme listesi

Paketleme listesi paketleme birimlerinin bir listesidir. Malın kapsam ve türünün kesin olarak belirlenmesini sağlar.

Paperliner

Paperliner, kağıt yükleri için otomatik yükleme ve boşaltma sistemli özel bir dorsedir (Joloda rayları, Joloda kızakları).

PPE

PPE = Personal Protective Equipment (Kişisel Koruyucu Donanım)

Aşağıdaki emredici işaretler kişisel koruyucu donanımın sürekli kullanılmasını öngörmektedir: Koruyucu kask (EN 397), koruyucu gözlük (EN 166/EN 166-3), kulaklık (EN 352), vücudu örten giysi, ikaz yeleği (EN 471), iş eldiveni (EN 388) ve çelik burunlu emniyet ayakkabısı (EN 20345 S1)

R

Respact

respACT, Corporate Social Responsibility (CSR) ve sürdürülebilir gelişim için Avusturyalı bir şirket platformudur. RespACT, bir ilham kaynağı olarak üye firmaları sürdürülebilir iş, ağ için düzenli fırsatlar ve yetkinlik geliştirme teklifleri hakkında güncel haberler ve bilgilerle desteklemektedir. "Responsible actions", yönetim ve tasarım, piyasa, personel, çevre ve toplum alanlarında sosyal, ekolojik ve ekonomik bir modernleşmeyi hedeflemektedir. (www.respact.at)

Responsible Care

Kimya endüstrisinin sıkı dahili denetlemeler yoluyla sağlık, güvenlik ve çevre koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dünya çapında gönüllü bir girişim.

Sertifikalar

Ring seferi modeli

Ring seferi modelinde taşımacılık şirketlerimiz sürekli iki ülke arasında ring halinde yoldadır (örneğin Almanya - Fransa - Almanya).

Römork taşımacılığı

Römork taşımacılığı, bize göre kombine trafikte ilk ve son hareketin gerçekleştirilmesi demektir, yani LKW WALTER dorselerinin yükleme alanından kombi terminale/limana veya kombi terminalden/limandan boşaltma alanına çekilmesidir.

Bkz. ayrıca Kombine taşımacılık.

S

Serigrafi zeminler

Serigrafi zeminler günümüzde dorsede ahşap zeminin (plakalar) yaygın bir kaplamasıdır.

SHEQ

SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

LKW WALTER 2005 yılında güvenlik/sağlık, çevre ve kalite alanlarında birleşti. 2008'de Security Management kuruldu. O zamandan beri sözü edilen konular SHEQ kavramı altında birleşti.

[key=SHE_Q]

SQAS

SQAS = Saftey & Quality Assessment System
SQAS değerlendirmesi, CEFIC yani "European Chemical Industry Council" (Avrupa Kimya Endüstrisi Konfederasyonu) tarafından geliştirilmiş olan bir sistemdir.
Değerlendirme 3 yıllık dönemde yenilenmelidir ve taşımacılık ve lojistik firmalarının kalitesini, güvenliğini (personel ve eşya koruması), çevre tutumunu ve CSR tedbirlerini standart bir şekilde kalifiye hale getirmek için araç işlevi görür.
LKW WALTER ilk olarak 1995'te SQAS değerlendirmesine tabi tutuldu.

Sürtünme kuvveti µ (mü)

Yük, yükleme alanı üzerinde olduğunda yüklenen mal ile römork zemini arasında sürtünme oluşmaktadır. Bu sürtünme ise sürtünme kuvveti ile ifade edilir ve yüklemenin kayabilirliğinin ve gerdirme kemerlerin gerekli adetinin hesaplanması için kullanılır.

T

T1, T2, T-

T1, T2 ve T-, 27 AB Üye Devleti, Norveç, İzlanda, İsviçre, Türkiye ve Sırbistan arasında gümrük mallarının talimatı için gümrük transit belgeleridir.

Takma direkler

Burada dorsenin içinde ankrajlanmış direkler söz konusudur. Takma direkler, malların emniyete alınabildiği yük emniyeti aracı olarka hizmet eder.

Takograf

Takograf, özellikle sürüş ve dinlenme sürelerini kaydeden elektronik bir cihazdır.

Taşımacılık sigortası

Taşımacılık sigortası bir mal sigortasıdır. Sigorta teminatı malın kararlaştırılan teslim yerinde yüklenmesi ile başlar ve malın boşaltılması ile sona erer. CMR uyarınca taşıyıcı sorumluluğu kapsamının dışında kalan zararları kapsar. Ayrı bir taşımacılık sigortası, işverenin görevlendirmesiyle onun hesabına yapılır.
"Avusturya Genel Taşımacılık Sigorta Koşulları" (AÖTB 1988) bunun yasal dayanağını oluşturur.

Terminal (demiryolu/feribot)

Kombine taşımacılıkta (karayolu-demiryolu/feribot) bir terminal, yük birimlerinin (semitreyler, konteyner) istasyonlarda ve limanlarda aktarımı için bir tesistir.

TIR karnesi

TIR karnesi en geniş kapsamlı geçerlilik alanına sahip bir transit belgesidir. AB sınırları ötesinde Doğu, Yakın Doğu ve Orta Doğu'da geçerlidir. IRU, TIR karnesi sisteminin organizatörü olup AB ve diğer TIR üye ülkelerinde TIR karnesi başına maks. 100.000,- € tutarında gümrük vergisi için sorumluluğu üstlenir.

U

UBAK (CEMT) belgesi

CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı)

UBAK belgelerinin sayısı ve ülkelere göre dağılımı, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (Uluslararası Ulaştırma Forumu ITF) kararı ile her yıl belirlenir. Bu belge yakl. 45 UBAK üye ülkesi arasında ticari karayolu nakliyatlarını gerçekleştirmek için yetki verir.

Uzun kollu mandal

Çekme cırcırı olarak da anılan uzun kollu spanzet, germe kayışlarıyla yük emniyetinde germe elemanı olarak kullanılır. Uzun kollu mandallar, Nisan 2004 itibarıyla EN 12195 uyarınca 375 ila 500 daN ön germe kuvvetlerini sağlamak zorundadır.

Bkz. ayrıca Kısa kollu spanzet.

X

XL römork

Standart römorkların aksine XL römork üstyapı itibariyle yük emniyetini olumlu şekilde destekleyen özelliklere sahiptir, örneğin takviyeli yan panel, 4 kapı kilidi, takviyeli branda, en az 32 yan lata, sağlam üstyapı ve takviyeli yan brandalar.

Kendi treyler filomuz sadece XL römorklardan oluşmaktadır.

Bkz. ayrıca EN 12642 XL.

Y

Yan sapanlama, bağlama

Bölme sapanlama veya bağlama olarak da anılır. Yanal ivmelenmeleri emniyete almak için ara kilitlemeli yük emniyeti yöntemi (yana doğru oluşan kuvvet etkilerine karşı). Diğerlerinin yanında çelik endüstrisinde kullanılır.

Bkz. ayrıca Şekil bağlantısı.

Yük borsası

Bir yük borsasında nakliye malı sunucuları ve yükleme alanı sunucuları arasında (genellikle online) yük ve nakliye ticareti yapılır.

Yükleme emniyeti için çoklu kilitleme çubuğu

Çoklu kilitleme çubuğu bir dorsenin tabanında (sol ve sağ çerçevede) gergi halatları için sıralı sabitleme noktalarına sahip bir çelik çıtadır.

Yükleme yüksekliği

Yan yükleme yüksekliği: Bir dorsenin yandan yüklenebileceği azami yükseklik.
Arka yükleme yüksekliği: Bir dorsenin arkadan yüklenebileceği azami yükseklik.