We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sociālā atbildība - LKW WALTER

Sociālā atbildība

Mans kā uzņēmēja devums uzņēmuma LKW WALTER ilgstošai un ekonomiskais attīstībai ir piesaistīt mūsu firmai vislabākos talantus no visas Eiropas. Mēs savu darbību uzsākām kā neliels ģimenes uzņēmums - šodien mēs esam liela ģimene, kuras uzdevums ir sniegt sabiedrībai ilgstošu devumu ekonomiskai labklājībai un sociālai vienotībai, harmonijā ar mūsu dabu un vidi.

Fragments no mūsu uzņēmuma dibinātāja runas

Izturēšanās pret mūsu darbiniekiem, klientiem un darījumu partneriem ar lielu atbildības sajūtu jau no pašiem pirmsākumiem pavada LKW WALTER uzņēmuma darbību un jau ilgu laika periodu ir mūsu uzņēmuma kultūras integrēta sastāvdaļa.
Mūsu atbildība pret sabiedrību

Mūsu pienākums – uzņemties sociālo atbildību – balstās uz 3 principiem:

Mūsu atbildība pret apkārtējo vidi

Mūsu pienākums – uzņemties sociālo atbildību – balstās uz 3 principiem:

Mūsu pienākums – uzņemties sociālo atbildību – balstās uz 3 principiem:

Mūsu atbildība pret sabiedrību

respact
Mēs atzīstam, ka esam atbildīgi pret sabiedrību un uzturam atklātu dialogu ar klientiem, piegādātājiem, iestādēm un sabiedrību. Mēs finansiāli atbalstām humanitārus palīdzības projektus, kā arī mūsu darbinieku sociālas iniciatīvas, dāvinājumu vai personiska darba ieguldījuma veidā. Mēs īpaši atbalstam izglītības projektu veicināšanu skolās un universitātēs.
Mūsu uzņēmums darbojas kooperatīvā vadības stilā ar vislielāko iespējamo mūsu darbinieku pašu atbildību un par personisko ieguldījumu maksājam honorāru, atbalstoši atalgojot. Turklāt mēs jums piedāvājam fascinējošu, starptautisku darba vidi, kas sniedz jums plašas perspektīvas turpmākajā personiskajā un profesionālajā attīstībā. Uzņēmumā mēs veicinām veselīgu dzīves stilu un plaši atbalstām sporta un fitnesa aktivitātes.
Kravas automašīnas drošas braukšanas apmācības
Mēs jūtamies kā liela pārvadājumu organizācija, kuras pienākums ir paaugstināt drošību uz Eiropas ceļiem. Tādēļ mēs esam izstrādājuši autovadītāju apmācības programmu, kā arī autovadītāju rokasgrāmatu un profesionālajai autovadītāju apmācībai esam uzsākuši plašus pasākumus. Bez tam vēl mēs esam iesaistījušies Eiropas darba grupās, lai uzlabotu, piemēram, smago kravas automašīnu vadītāju darba apstākļus vai lai veidotu vienotu kraušanās drošību Eiropā. LKW WALTER 2004. gadā kā savu centienu loģisku konsekvenci parakstīja „Eiropas hartu par ceļu satiksmes drošību“. Hartas mērķis ir pastāvīgi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu uz Eiropas ceļiem.

Mūsu atbildība pret apkārtējo vidi

Responsible Care
Veicot savu uzņēmējdarbību, LKW WALTER jau ir sena tradīcija būt līdzatbildīgam pret apkārtējo vidi. Jau piecdesmitajos gados par standartu kļuva transportlīdzekļu nepārtraukta izmantošana – lai izvairītos no bezkravas nobraukuma.

1984. gadā LKW WALTER kravu transportēšanu sāka pārvietot no ceļiem uz sliedēm, lai šādā veidā samazinātu kaitīgo vielu emisiju. Deviņdesmitajos gados vides aizsardzības aktivitātes tika pastiprinātas un tika izveidota plaša vides-menedžmenta sistēma.

Patlaban mūsu plašās apkārtējās vides aktivitātes ārēju vides auditu novērtējumā tiek uzskatītas par „piemēru transporta jomā“

 

Pie mūsu apkārtējās vides aktivitātēm pieskaitāmas šādas darbības: 

 

  • videi draudzīga visu produktu sagāde un sadzīves pakalpojumu sniegšana
  • ūdens patēriņa samazināšana, kā arī enerģiju taupoša siltā ūdens sagatavošana
  • atkritumu samazināšana un -novēršana 
  • enerģijas patēriņa optimizācija, izmantojot ēku vadības tehniku 
  • apmācības par apkārtējo vidi un darbinieku motivēšana veikt apkārtējās vides aizsardzības aktivitātes 
  • ceļošana saudzējot resursus

 

Īpašu uzmanību mēs veltām ārējiem vides aizsardzības pasākumiem

 

  • smago kravas automašīnu vadītāju tālākizglītošana par ekoloģiski pārdomātu un vidi saudzējošu transportlīdzekļa vadīšanu
  • optimizēta pārvadājumu plānošana, lai samazinātu transportlīdzekļa bezkravas nobraukumu 
  • Sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, lai uzlabotu apkārtējās vides aizsardzības standartus 
  • kombinētas satiksmes izveide „sliežu ceļš/auto ceļš“ un „īsie jūras pārvadājumi”.

 

Pārvietojot sauszemes pārvadājumus uz sliežu un īsiem jūras ceļu pārvadājumiem, mēs sniedzam ievērojamu ieguldījumu kaitīgo vielu izplūdes samazināšanā, īpaši siltumnīcas efekta gāzes CO2. LKW WALTER 2023. gadā Eiropas valstīs veica vairāk kā 579 000 intermodālus pārvadājumus. Tikai ar šiem pasākumiem varēja samazināt CO2 izplūdes par apmēram 329 000 tonnām.

 

Vairāk informācijas par LKW WALTER vides vadības sistēmu skatīt jaunākajā uzņēmuma pārskatā: "Our road to the future"

Ilgstoša ekonomiskā darbība

Centrālais birojs Vīnē/Vīnes Neidorfā
Uzņēmumam LKW WALTER ilgstoša ekonomiskā darbība nozīmē vadīt uzņēmumu tā, lai tas pastāvētu ilgi un veiksmīgi attīstītos ilgstošā laika periodā. Uzņēmums LKW WALTER ir orientēts uz izaugsmi ar plašu skatienu nākotnē, ņemot vērā ekonomiskos, ekoloģiskos un sabiedriski sociālos mērķus. Mūsu vērtību pamatprincipi tiek fiksēti uzņēmuma vadības deklarācijā. Tas ir pamats mūsu ilgstošai ekonomiskai darbībai.

Uzņēmuma vadības paskaidrojumi