We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Szociális felelősség nyilatkozat - LKW WALTER

Szociális felelősség nyilatkozat

Vállalkozóként az LKW WALTER tartós gazdasági sikeréhez úgy járulok hozzá, hogy cégünk számára megnyerjük Európa legtehetségesebb munkavállalóit. Kis családi vállalkozásként kezdtük - mára egy nagy család lettünk, melynek feladata hozzájárulni a társadalom gazdasági jólétéhez és a szociális összetartás erősítéséhez, összhangban a természettel és a környezettel.

Egy kivonat cégalapítónk beszédéből

A munkatársainkkal, ügyfeleinkkel, partnereinkkel szembeni felelősségteljes bánásmód az LKW WALTER fejlődését a kezdetektől fogva kíséri és szerves részét képezi vállalati kultúránknak.
A társadalmi felelősségünk

Szociális felelősségvállalásunk 3 pilléren nyugszik:

Környezet iránti felelősségvállalásunk

Szociális felelősségvállalásunk 3 pilléren nyugszik:

Szociális felelősségvállalásunk 3 pilléren nyugszik:

A társadalmi felelősségünk

respact
Vállaljuk társadalmi felelősségünket, és nyílt párbeszédet folytatunk az ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, hivatalokkal és a társadalommal. Humanitárius segélyprojekteket, és munkatársaink szociális kezdeményezéseit is támogatunk pénzügyi juttatások, tárgyi adományok és személyes ráfordítások formájában. Különösképpen az iskolák és egyetemek képzési programjainak támogatásában vállalunk nagy szerepet.
Egy kooperatív vezetési stílust követünk minél nagyobb saját felelősséggel munkatársaink részéről és teljesítményorientált fizetéssel honoráljuk személyes erőfeszítéseiket. Ezen felül egy magával ragadó nemzetközi munkakörnyezetet biztosítunk, ami hosszutávú előrelépési lehetőségeket kínál mind a személyes, mind pedig a szakmai feljlődés területén. A vállalatnál támogatjuk az egészséges életmódot, a sport- és állóképesség javító tevékenységeket széles körben.
Tehergépkocsi-vezetésbiztonsági tréning
Nagy szállítmányozó vállalatként kötelezve érezzük magunkat, hogy Európa útjainak biztonságát növeljük. Ezért feljesztettünk ki egy gépjárművezetői továbbképzési programot és egy gépjárművezetői kézikönyvet, és széleskörű intézkedéseket vezettünk be egy professzionális soförképzés érdekében. Ezen kívül európai munkacsoportokban is szerepet vállalunk, hogy például a kamionsofőrök munkakörülményeit javítsuk vagy az európai rakományrögzitést egységesítsük. Ezirányú törekvéseit hangsúlyozva az LKW WALTER 2004-ben aláirta az "Európai Közlekedésbiztonsági Egyezmény" megállapodást. Az Egyezmény célja az európai közúti balesetek áldozatainak számának folyamatos csökkentése.

Környezet iránti felelősségvállalásunk

Responsible Care
Az LKW WALTER hosszú ideje nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos üzleti tevékenységre. A kamionok kizárolag "körfuvarban" történő diszponálása - az üres kilométerek elkerülése érdekében - már az 50-es években bevett szokás volt.

1984-ben kezdte meg az LKW WALTER a szállítmányok közútról vasútra történő áthelyezését, annak érdekében, hogy a károsanyag-kibocsátást csökkentse. A kilencvenes években a környezettudatos tevékenységeket tovább fokoztuk és kialakítottunk egy átfogó Környezetvédelmi Menedzsmentrendszert.

Egy aktuális külső audit a környezet iránt tett átfogó erőfeszítéseink kapcsán "példamutató a szállítmányozási ágazatban" jelzővel értékelte vállalatunkat. 

 

A székhelyen történő környezetvédelmi tevékenységeink közé tartoznak: 

 

  • a temékek és szolgáltatások környezetkímélő beszerzése
  • a vízfelhasználás csökkentése és az energiatakarékos melegvíz készítés
  • a hulladékképződés csökkentése és elkerülése 
  • az energiafelhasználás optimalizálása az épületvezérlő technológiával 
  • környzetvédelemmel kapcsolatos oktatások és a munkatársak környzettudatos tevékenységekre ösztönzése 
  • erőforráskímélő üzleti utak

 

Különös hangsúlyt fektetünk a külső környezeti tevékenységekre

 

  • A kamionsofőrok képzése a környzettudatos és defenzív vezetési technikákról
  • optimalizált fuvartervezés az üres kilométerek csökkentése érdekében 
  • együttműködés nemzetközi szervezetekkel a környezeti normák javítása érdekében 
  • kíséret nélküli kombinált fuvarozás "vasút/közút" és "rövid tengeri utak" kiépítése

 

A közúti fuvarozás szerepének csökkentésével vasútra és a "rövid tengeri utakra" helyezve a hangsúlyt, nagyban hozzájárulunk a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, különös tekintettel a szén-dioxid kibocsátásra. Az LKW WALTER a 2023-as évben Európa-szerte több mint 579.000 kombinált szállítást bonyolított le. Egyedül ezzel az intézkedéssel a CO2 kibocsátást 329.000 tonnával sikerült csökkenteni.

 

Az LKW WALTER környezetvédelmi menedzsmentrendszeréről az aktuális vállalati jelentésben talál további információkat: "Our road to the future"

Fenntartható gazdálkodás

Központ: Bécs/Wiener Neudorf
A fenntartható gazdálkodás az LKW WALTER vezetősége számára a vállalkozás olyan irányítását jelenti, hogy az tartósan fennmarad és hosszútávon sikeresen fejlődik. Az LKW WALTER olyan hosszútávú növekedésre rendezkedett be, amely figyelembe veszi a gazdasági, ökológiai és társadalmi-szociális célokat. Cégfilozófiánk alapjait a cégvezetés iránymutatásai határozzák meg. Ezek képezik a fenntartható gazdalkodásunk alapját.

A vállalatvezetés nyilatkozatai