We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Socialt ansvar - LKW WALTER

Socialt ansvar

Mit bidrag som forretningsmand til LKW WALTERs vedvarende økonomiske succes er at få fat i de dygtigste talenter i hele Europa til vores virksomhed. Vi begyndte som en lille familievirksomhed - i dag er vi en stor familie, hvis opgave det er at sikre samfundet et vedvarende bidrag til økonomisk velstand og socialt sammenhold, i samklang med vores natur og miljø.

Uddrag af en tale fra vores virksomhedsgrundlægger

Den ansvarsfulde omgang med vores medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser har fulgt udviklingen hos LKW WALTER fra begyndelsen og er for længst blevet en integreret del af vores virksomhedskultur.
Vores sociale ansvar

Vores engagement i at leve op til vores social ansvar fordeler sig på 3 søjler:

Vores miljømæssige ansvar

Vores engagement i at leve op til vores social ansvar fordeler sig på 3 søjler:

Vores engagement i at leve op til vores social ansvar fordeler sig på 3 søjler:

Vores sociale ansvar

respact
Vi erkender vores sociale ansvar og fører en åben dialog med vores kunder, leverandører, offentlige myndigheder og samfundet. Vi støtter humanitære velgørenhedsprojekter, såvel som sociale initiativer til/for vores medarbejdere i form af økonomiske tilskud, donationer og arbejdsindsats. Vi er især engagerede i fremme af uddannelsesprojekter på skoler og universiteter.
Vi fører en samarbejdspræget ledelsesstil med store muligheder for selvansvar for vores medarbejdere, og vi belønner deres personlige indsats gennem resultatorienteret belønning. Derudover tilbyder vi dem et fascinerende, internationalt arbejdsmiljø, som indeholder vidtrækkende muligheder for personlig og faglig udvikling. I virksomheden fremmer vi en sund livsstil og støtter en bred vifte af sports- og fitnessaktiviteter.
Lastbiltræning i kørselssikkerhed
Som stor transportorganisation føler vi os forpligtede til at forbedre sikkerheden på Europas veje. Derfor har vi startet et uddannelsesprogram for chauffører, udarbejdet en chaufførhåndbog og påbegyndt omfattende tiltag med henblik på en professionel chaufføruddannelse. Derudover er vi engagerede i europæiske arbejdsgrupper bl.a. med henblik på at forbedre arbejdsforholdene for lastbilchauffører og harmonisere læssesikkerheden i Europa. LKW WALTER skrev derfor i år 2004 under på "Det europæiske charter for vejtrafiksikkerhed". Målet med charteret er kontinuerligt at reducere antallet af trafikdræbte på de europæiske veje.

Vores miljømæssige ansvar

Responsible Care
Medansvar for miljøet i udøvelsen af forretningsaktiviteterne har en lang tradition hos LKW WALTER. Allerede i 1950'erne var det standard at køretøjerne udelukket kørte "tur/retur" - for derved at undgå at køre tomme kilometer.

I 1984 begyndte LKW WALTER at flytte transporter fra vejene til skinner for at reducere udledningen af skadelige stoffer. I 90'erne blev miljøtiltagene yderligere intensiveret, og et omfattende miljø-managementsystem blev udviklet.

I dag bliver vores omfangsrige miljøaktiviteter betegnet som "forbilledlige inden for transportsektoren" af eksterne miljøvurderinger. 

 

Til vores miljøaktiviteter i virksomhedens afdelinger hører bl.a.: 

 

  • bæredygtig anskaffelse af alle produkter og tjenesteydelser
  • reduktion af vandforbrug, såvel som energieffektiv opvarmning af vand
  • undgåelse og reduktion af affald 
  • optimering af energiforbrug gennem CTS-anlæg 
  • miljøundervisning og motivering af medarbejdere i forhold til miljøaktiviteter 
  • ressourcesparende rejser

 

Vi har særlig fokus på eksterne miljøtiltag

 

  • videreuddannelse af lastbilchauffører mht. miljøbevidsthed, defensiv kørsel
  • optimeret transportplanlægning med henblik på en reduktion af "tomme" kilometer 
  • samarbejde med internationale organisationer om forbedring af miljønormer 
  • udvidelse af uledsaget kombi-transport "Skinner/Vej" og "Short Sea Shipping".

 

Med overførslen af vejtransport til transportformerne "Skinner" og "Short Sea Shipping" opnår vi et væsentligt bidrag til reduktionen i udledningen af skadelige stoffer, især mht. drivhusgassen CO2. LKW WALTER har i 2023 afviklet over 579.000 kombinerede vej/skinner/sort sea transporter i hele Europa. Alene gennem dette tiltag har CO2-udledningen kunnet reduceres med ca. 329.000 tons.

 

Du kan læse mere om LKW WALTERs miljø-managementsystem i den aktuelle virksomhedsrapport: "Our road to the future"

En sund økonomi

Hovedkontor Wien/Wiener Neudorf
For ledelsen i LKW WALTER betyder en sund økonomisk styring at administrere forretningsaktiviteterne på en sådan måde, at virksomheden består og udvikler sig på lang sigt. LKW WALTER er orienteret mod en fremsynet vækst, der tager hensyn til økonomiske, økologiske, samfundsmæssige og sociale mål. Vores grundlæggende værdier er indskrevet i vores ledelses- og virksomhedserklæring. De danner grundlaget for vores bæredygtige og vedvarende økonomi.

Udsagn fra virksomhedsledelsen