We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
We care!

Compliance

 

Compliance betyder overholdelse af både lovregler og virksomhedsinterne bestemmelser. Vores forretningsaktiviteter er i overensstemmelse med lovgivningen, vores Code of Conduct samt de videreførende retningslingjer og anvisninger. Compliance er for os en fast bestanddel af vores forretningsmæssige og sociale ansvar.


Retningslinjerne for overholdelse af vores adfærdskodeks, der er fastsat i vores Code of Conduct, suppleres af vores whistleblowersystem "We Care". Medarbejdere, forretningspartnere, men også tredjeparter har her mulighed for at rapportere ulovlig adfærd - særligt inden for for områderme økonomisk kriminalitet, korruption, arbejdstager-, data- og miljøbeskyttelse.