We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
We care!

Compliance

 

Compliance reiškia, kad yra laikomasi teisės aktų ir įmonės vidaus nuostatų. Vykdydami savo komercinę veiklą vadovaujamės įstatymais, savo Code of Conduct bei kitomis vidaus direktyvomis ir dokumentais. Mums Compliance yra neatskiriama mūsų visuomeninės ir socialinės atsakomybės dalis.


Mūsų Code of Conduct kodekse apibrėžtos Compliance direktyvos yra papildytos mūsų informacijos sistema "We Care". Darbuotojos ir darbuotojai, verslo partneriai, taip pat ir trečiosios šalys turi galimybę joje pranešti apie neteisėtą elgesį – ypač ekonominių nusikaltimų , korupcijos, darbuotojų, duomenų ir aplinkos apsaugos srityse.