We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
We care!

Compliance

 

Compliance nozīmē tiesību normu un uzņēmuma iekšējo noteikumu ievērošanu. Mūsu uzņēmējdarbība ir atbilstoša likumiem, mūsu Code of Conduct, kā arī papildu iekšējām vadlīnijām un instrukcijām. Compliance ir mūsu sabiedriskās un sociālās atbildības stabils elements.


Mūsu Code of Conduct noteiktās Compliance vadlīnijas papildina mūsu norāžu sistēmu "We Care". Darbiniekiem, darījumu partneriem un trešajām personām šeit ir iespējams ziņot par prettiesisku rīcību - it īpaši ekonomisko noziegumu un korupcijas jomā, kā arī darbinieku, datu un vides aizsardzības jomā.