We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-Management

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Integrētā vadības sistēma apkopo procesus, metodes un instrumentus vienotā struktūrā, kas nepieciešama daudzveidīgu uzdevumu veikšanai drošuma, veselības, vides un kvalitātes jomās.

Tāpat SHEQ vadības komandā strādā arī darbinieki no transporta partneru vadības, kuri veic starpnozaru darba kārtību bez starpnikiem.

Stūrakmeņi laika griezumā

Pirms vairāk nekā 25 gadiem ar kvalitātes vadības sistēmas sākumu tika ielikti pamati mūsdienu SHEQ vadībai.
1990 
Kvalitātes vadības sistēmas izveides sākums 

1992 
Kvalitātes sertifikācija atbilstoši ISO 9002:1987 

1995 
Uzņēmuma vides vadības sistēmas sākums 

1996 
Drošības un veselības vadības sistēmas izveide 

1997 
SQAS novērtējums (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Plašas transporta partneru vadības sistēmas attīstība, transporta partneru integrēšana mūsu vadības sistēmās 

2004 
Eiropas Ceļu satiksmes drošības hartas parakstīšana 

2005 
Drošības, veselības, vides un kvalitātes atbildības jomu apvienošana integrētā vadības sistēmā - SHEQ vadībā (Safety, Health, Environment, Quality). SHEQ vadības komandas izveide.

2008
Drošības vadības izveide un iekļaušana SHEQ vadībā (Safety, Health, Environment, Quality) 

2009
Pievienošanās Eiropā atzītai ilgtspējīgas ekonomikas iniciatīvai "Responsible Care" 

2010
AEO-F sertifikācija (atzītais komersants, muita un drošums) 

2011
Uzņēmumu iniciatīvas "Panākumi, pateicoties kvalitātei" sākums 

2012
Intensīvāka autovadītāju apmācība par kombinētajiem pārvadājumiem (FIT) sadarbībā ar DEKRA ar uzsvaru uz servisu, drošumu un kravu nostiprināšanu 

2013
Uzvedības kodeksa ieviešana 

2014
Pirmais CSR aktivitāšu vērtējums ("Silver Level"), ko sniedza CSR reitingu globālā platforma ECOVADIS. 

2015
HACCP koncepcijas (Hazard Analysis and Critical Control Points) sagatavošana un auditēšana par iepakotu pārtikas produktu transportēšanu. 

2016
Mūsu vides vadības sistēmas sertifikācija saskaņā ar ISO 14001 

2018
CSR-Performance vērtējums "GOLD Level", ko veicis ECOVADIS

2020
Pievienošanās RespACT un European Clean Trucking Alliance

2023
CSR-Performance vērtējums "GOLD Level", ko veicis ECOVADIS
ISO sertifikāts
SHEQ pārskats
SHEQ pārskats
ISO sertifikāts

Mūsu uzņēmuma dibinātāja tēze

"Sniedzot savu pakalpojumu, mēs vēlamies labāk atbilst mūsu klientu vēlmēm nekā mūsu konkurenti"

Uzdevumi SHEQ vadībā

LKW WALTER SHEQ vadības komandas uzdevumi ir gan sarežģīti, gan daudzveidīgi:

 

 • Vadības sanāksmes ar valdi reizi pusgadā
 • Tematiska dalība satiksmes un pārdošanas departamentu vadības sanāksmēs
 • SHEQ vadības komandas sarunas reizi mēnesī - apaļā galda formātā
 • Specifisku profesionālo apmācību un semināru organizēšana un īstenošana
 • Darbinieku koučings
 • Iekšēju auditu organizēšana un veikšana
 • Ārēju auditu veikšana (ko veic klienti un organizācijas)
 • Risku vadība: gadījumu analīze, preventīvo pasākumu izstrāde
 • Atbalsts transporta partneru vadībai
 • CSR (uzņēmumu sociālās atbildības) aktivitāšu koordinēšana
 • Vadības sistēmas atkārtota sertifikācija
 • Palīdzības dienests ārkārtas situācijās
 • Tematisku projektu plānošana, īstenošana un kontrole (piemēram, drošības vadības izveide), citu dalīto pakalpojumu izmantošana
 • Darbs starptautiskās darba grupās (standartu saskaņošana, normatīvu izstrāde un uzlabošana u.c.)

Uzņēmuma vadības paskaidrojumi

Sadarbība ar organizācijām

LKW WALTER piedalās daudzās starptautisko organizāciju darba grupās, kuru mērķis ir pilnveidot un standartizēt visā Eiropā ar kravu transportēšanu saistītās drošības, veselības, apkārtējās vides un kvalitātes prasības.