We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-management

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Het geïntegreerde managementsysteem voegt alle processen, methodes en Instrumenten samen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de talrijke taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit in een uniforme structuur.

Medewerkers van het transportpartnermanagement maken deel uit van het het SHEQ-managementteam. Themagerelateerde onderwerpen mogen direct en zonder andere instanties overgenomen en bewerkt worden.

Mijlpalen in de tijd

Meer dan 25 jaar geleden werd met de start van een kwaliteitsmanagementsysteem de basis gelegd voor het tegenwoordige SHEQ-management.
1990 
Begin van het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem 

1992 
Kwaliteitscertificering volgens ISO 9002:1987 

1995 
Opzet van een bedrijfsmilieumanagementsysteem 

1996 
Opzet van een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem 

1997 
SQAS-beoordeling (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Ontwikkeling van een grootschalig transportpartnermanagementsysteem, integratie van transportpartners in onze managementsystemen. 

2004 
Ondertekenen van het "Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid" 

2005 
Samenvoeging van de werkgebieden veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit in een geïntegreerd managementsysteem, het SHEQ-management (Safety, Health, Environment, Quality). Benoeming van het SHEQ-managementteam.

2008
Opzet van het security-management en integratie hiervan in het SHEQ-management (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Toetreden bij het initiatief voor duurzame economie "Responsible Care", Europees referentie 

2010
AEO-F-certificering (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Start van het ondernemingsbreed initiatief "Erfolg durch Qualität" (Succes door kwaliteit) 

2012
Intensivering van de bestuurdersopleiding in intermodaal vervoer (FIT) in samenwerking met DEKRA met fokus op service, veiligheid en ladingszekering 

2013
Implementatie van een gedragscodex 

2014
Initiële evaluatie van de CSR-prestatie ("Silver Level" [Niveau Zilver]) door ECOVADIS, het wereldwijde platform voor CSR-beoordelingen. 

2015
Opstellen en auditeren van een HACCP-concept (Hazard Analysis and Critical Control Points) voor het vervoeren van verpakte levensmiddelen. 

2016
Certificering van ons milieubeheersysteem volgens ISO 14001 

2018
CSR-prestatie-evaluatie "GOLD Level" door ECOVADIS

2020
Toetreding tot RespACT en de European Clean Trucking Alliance

2023
CSR-prestatie-evaluatie "GOLD Level" door ECOVADIS
ISO-certificaat
SHEQ-Rapport
SHEQ-Rapport
ISO-certificaat

Grondstelling van onze stichter en voorzitter van de raad van beheer

"Bij de uitvoering van onze diensten willen wij beter aan de wensen van onze klanten voldoen als onze concurrenten"

De taken van SHEQ-management

De taken van het SHEQ-managementteam van LKW WALTER zijn talrijk en veeleisend.

 

 • Halfjaarlijkse managementveraderingen met de directie
 • Themagerelateerde deelname bij managementvergaderingen van de afdelingen Verkeer en Verkoop
 • Maandelijkse Round-table-discussies van het SHEQ-managementteam
 • Organisatie en uitvoering van specifieke vakopleidingen en workshops
 • Medewerkercoaching
 • Organisatie en uitvoering van interne audits
 • Organisatie van externe audits (door klanten en organisaties)
 • Risicomanagement: analyse van gebeurtenissen, ontwikkeling van preventieve maatregelen
 • Ondersteuning van het transportpartnermanagement
 • Coördinatie van CSR-activiteiten (Corporate Social Responsability)
 • Hercertificering van managementsystemen
 • Helpdesk in het geval van emergencies
 • Planning, realisatie en controle van themagerelateerde projecten (bijvoorbeeld opzetten veiligheidsmanagement), opnemen van andere shared services
 • Medewerking aan internationale werkgroepen (harmonisatie van normen, ontwikkeling en verbetering van standaarden, enz.)

verklaringen van de bedrijfsdirectie

Samenwerking met organisaties

LKW WALTER zet zich in talrijke werkgroepen van internationale organisaties in, met het doel de actuele veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitseisen verder te ontwikkelen en in heel Europa te standardiseren.