We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-management

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Det integrerade managementsystemet samlar alla processer, metoder och verktyg tillsammans i en enhetlig struktur, vilken är nödvändiga för att uppfylla de många uppgifterna inom områdena säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet.

Till SHEQ-managementgruppen hör även medarbetare inom transportpartner-management, som kan ta hand om temaövergripande dagordningar direkt och utan ytterligare mellanhänder.

Milstolpar och tidsperioder

För mer än 25 år sedan lades grundstenen för dagens SHEQ-Management, med lanseringen av ett kvalitetsmanagementsystem.
1990 
Start för skapandet av ett kvalitetsledningssystem 

1992 
Kvalitetscertifiering enligt ISO 9002:1987 

1995 
Start av ett operativt miljömanagementsystem 

1996 
Etablering av ett hälso- och säkerhetsmanagementsystem 

1997 
SQAS-bedömning (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Utveckling av ett omfattande transportpartner-managementsystem; integration av transportpartners i våra managementsystem 

2004 
Undertecknande av "Europeisk trafiksäkerhetsstadga" 

2005 
Sammanslagning av ansvarsområdena säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet i ett integrerat managementsystem - kallat SHEQ-management (Safety, Health, Environment, Quality). Nominering av SHEQ-managementgrupper.

2008
Etablering av säkerhetsmanagement och integration i SHEQ-management (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Anslutning till det erkända europeiska initiativet för hållbar affärsverksamhet "Responsible Care" 

2010
AEO-F-certifiering (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Start av företagsinitiativet "Framgång genom kvalitet" 

2012
Intensifiering av förarutbildningen för kombinerade transporter (FIT) i samarbete med DEKRA, med fokus på service, säkerhet och lastsäkring 

2013
Implementering av en uppförandekod 

2014
Första CSR-prestanda-utvärderingen ("Silver Level") av EcoVadis, den globala plattformen för CSR-kvalitetsbetyg. 

2015
Skapande och revision av ett HACCP-koncept (Hazard Analysis and Critical Control Points) för transport av förpackade livsmedel. 

2016
Certifiering av vårt miljöhanteringssystem enligt ISO 14001 

2018
CSR-prestandabedömning "GOLD Level" genom ECOVADIS

2020
Inträde i RespACT och European Clean Trucking Alliance

2023
CSR-prestandabedömning "GOLD Level" genom ECOVADIS
ISO-Certifikat
SHEQ-rapport
SHEQ-rapport
ISO-Certifikat

Ledord från vår firmagrundare och styrelseordförande

Vid utförandet av våra tjänster strävar vi efter att uppfylla kundernas önskningar bättre än konkurrenterna.

Uppgifter som ingår i SHEQ-management

Arbetsuppgifterna för SHEQ-managementgruppen från LKW WALTER är lika anspråksfulla som varierade:

 

 • Managementmöten med styrelsen varje halvår
 • Temainriktat deltagande i managementmöten med trafik- och försäljningsansvariga
 • Månatliga rundabordssamtal med SHEQ-managementgruppen
 • Organisation och implementering av särskilda tekniska utbildningar och workshops
 • Coaching av medarbetare
 • Organisation och implementering av interna audits
 • Genomförande av externa revisioner (hos kunder och organisationer)
 • Riskhantering: analys av händelser, utveckling av förebyggande åtgärder
 • Stöd från transportpartner-management
 • Samordning av CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility)
 • Återcertifiering av managementsystem
 • Helpdesk vid nödsituationer
 • Planering, genomförande och styrning av tematiska projekt (till exempel införa säkerhetsmanagement), inblandning av andra delade tjänster (Shared Services)
 • Deltagande i internationella arbetsgrupper (harmonisering av standarder, utveckling och förbättring av standarder, etc.)

Deklaration från företagsledningen

Samarbete med organisationer

LKW WALTER engagerar sig i ett flertal internationella organisationer med syftet att vidareutveckla de transportrelaterade säkerhets-, hälso-, miljö- och kvalitetskraven samt att standardisera dessa i hela Europa.