We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

Onboarding: Så registrerar du dig som transportpartner


Har du redan informerat dig utförligt om möjliga transportuppdrag och villkoren hos LKW WALTER och vill du få tillgång till våra många Carrier Services så snart som möjligt? Då har vi goda nyheter: Onboarding-processen hos LKW WALTER är en av de snabbaste på marknaden och sker helt digitalt. Här får du veta mer om hur det går till.

Så går onboarding-processen till

Förbered dina dokument

 

 

Starta onboarding-processen och slutför den

 

 

Digital underskrift av Allmänna villkor för samarbetet

 

 

Aktivera ditt LOADS TODAY-konto

 

 

Kontrollera dokumenten från LKW WALTER

 

 

Starta samarbetet

Nödvändiga dokument

Se till att ha följande dokument (skannade eller avfotograferade) tillgängliga för onboarding-processen:

  • VD:ns pass/ID-kort
  • CMR-försäkringspolicy med en minsta försäkringssumma på 100 000 EUR
  • Företagsregistreringsbevis/EU-licens

 

 

Bli partner med LKW WALTER och profitera från de många fördelarna ett samarbete innebär!