We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
GREEN transport - LKW WALTER

GREEN transport

We care for our ENVIRONMENT

Hållbar utveckling och miljöskydd hör till de mest aktuella teman i samhället, inom ekonomin och naturligtvis också inom transportbranschen. Hos LKW WALTER bygger de här temana inte bara på trendiga slagord utan de är sedan årtionden efterlevda värderingar.

LKW WALTER hör idag till de ledande erbjudarna av miljövänliga transportmetoder i Europa - med en CO2 reduktion på över 329 000 ton per år.

Märket "GREEN transport" betyder följande

  • Förstärkt samarbete med transportpartners med miljövänliga lastbilar (EURO 6)
  • Kontinuerlig expansion av vårt nätverk med kombinerad trafik på järnväg/väg sedan 1984
  • Optimerad transportplanering - ytterligare reduktion av tomma kilometer, dvs. minimering av distansen mellan lossning och lastning (tur och returfilosofi)
  • Fortlöpande investeringar i modernaste utrustning för kombinerad transport
  • Ökad användning av det miljövanliga transportalternativet "Short Sea Shipping"
  • Åtagande att förflytta vägtransporter till transportmedlen järnväg och fartyg inom ramarna för kombinerad trafik