We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
GREEN transport - LKW WALTER

GREEN transport

We care for our ENVIRONMENT

Jätkusuutlikus ja keskkonnakaitse kuuluvad aktuaalsete tippteemade hulka ühiskonnas, majanduses ning loomulikult ka transpordivaldkonnas. Firmas LKW WALTER pole need teemad mitte ainult moodsad loosungid, vaid juba aastakümnete jooksul rakendatud väärtused.

LKW WALTER kuulub tänasel päeval keskkonnasäästlike transpordilahenduste alal Euroopa juhtivate teenusepakkujate hulka- CO2 vähendamisega üle 329 000 t. aastas.

Kaubamärk "GREEN transport" tähistab järgmist

  • Keskkonnasõbraliku varustusega (EURO 6) transpordiparterite laialdasem kasutamine
  • Meie kombineeritud transpordivõrgustiku raudtee/maantee jätkuv laiendamine alates aastast 1984
  • Transpordi planeerimise optimeerimine - tühikilomeetrite täiendav vähendamine (ringmarsruudi filosoofia)
  • Pidevad investeeringud moodsaimasse kombineeritud transpordi tehnikasse
  • Keskkonnasõbraliku transpordialternatiivi "Short Sea Shipping" veelgi intensiivsem kasutamine
  • "Kohustus" nihutada maanteetransport kombineeritud transpordi raames raudteele ja merele.