We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
GREEN transport - LKW WALTER

GREEN transport

We care for our ENVIRONMENT

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska należą do najważniejszych tematów społeczeństwa, gospodarki oraz oczywiście branży transportowej. W LKW WALTER tematy te to nie tylko modne hasła, ale od lat wprowadzane w czyn wartości.

LKW WALTER należy dzisiaj do czołowych oferentów w Europie pod względem ekologicznych rozwiązań transportowych - z redukcją CO2 o ponad 329.000 ton rocznie.

Marka "GREEN transport" oznacza następujące wartości

  • Zwiększony udział partnerów transportowych korzystających z ekologicznego sprzętu (EURO 6)
  • Ciągła rozbudowa naszej sieci transportu intermodalnego kolejowo-drogowego od 1984 r.
  • Optymalizacja planowania transportu - ciągła redukcja pustych kilometrów (filozofia ładowania pojazdów w kółkach)
  • Ciągłe inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt transportu intermodalnego
  • Jeszcze większe wykorzystanie ekologicznej alternatywy transportowej „Short Sea Shipping”
  • „Zaangażowanie” w zakresie przenoszenia transportu drogowego na transport kolejowy i wodny w ramach transportu intermodalnego.