We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ-Management

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Zintegrowany system zarządzania łączy w spójnej strukturze takie procesy, metody i narzędzia, które są konieczne do wykonania różnorodnych zadań w obszarach Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko i Jakość.

W zespole zarządzania SHQE znajdują się również pracownicy z działu zarządzania przewoźnikami, którzy przejmują wszystkie odnośne agendy bez dodatkowego pośrednictwa.

Kamienie milowe dynamicznego rozwoju

Ponad 25 lat temu stworzono podstawy dzisiejszego zarządzania SHEQ, wdrażając system zarządzania jakością.
1990 
Rozpoczęcie wdrażania systemu zarządzania jakością 

1992 
Certyfikacja jakości według ISO 9002:1987 

1995 
Wdrożenie firmowego systemu zarządzania ochroną środowiska 

1996 
Utworzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia 

1997 
Certyfikacja SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Zaprojektowanie kompleksowego systemu zarządzania przewoźnikami, integracja przewoźników w naszych systemach zarządzania 

2004 
Podpisanie „Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” 

2005 
Połączenie sektorów Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko i Jakość w zintegrowanym systemie zarządzania - o nazwie SHEQ (Safety, Health, Environment, Quality). Utworzenie zespołu zarządzającego SHEQ.

2008
Utworzenie zarządzania ochroną i włączenie do zarządzania SHEQ (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Dołączenie do uznanej w Europie inicjatywy dotyczącej długoterminowego planowania „Responsible Care” 

2010
Certyfikacja AEO-F (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Wdrożenie inicjatywy obejmującej całe przedsiębiorstwo „Sukces dzięki jakości” 

2012
Intensyfikacja szkolenia kierowców w transporcie intermodalnym (FIT) we współpracy z DEKRA z głównym naciskiem na serwis, bezpieczeństwo, zabezpieczenie ładunku 

2013
Implementacja Kodeksu Postępowania 

2014
Pierwsza ocena CSR-Performance („Silver Level”) przez ECOVADIS, globalną platformę w zakresie ratingów CSR. 

2015
Wdrożenie i audyt koncepcji HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) dla transportóów artykułów spożywczych w opakowaniach. 

2016
Certyfikacja naszego systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001 

2018
Ocena CSR-Performance „GOLD Level” przez ECOVADIS

2020
Dołączenie do RespACT oraz do European Clean Trucking Alliance

2023
Ocena CSR-Performance „GOLD Level” przez ECOVADIS
Certyfikat ISO
SHEQ-Raport
SHEQ-Raport
Certyfikat ISO

Motto założyciela naszej firmy

"Podczas wykonywania naszych usług chcemy spełniać oczekiwania klientów lepiej od naszej konkurencji"

Zadania w zarządzaniu SHEQ

Zadania zespołu zarządzania SHEQ w LKW WALTER są zarówno wymagające, jak i różnorodne:

 

 • Spotkania zespołu zarządzania z zarządem co pół roku
 • Uczestnictwo dyrekcji ruchu i sprzedaży w tematycznych spotkaniach zespołu zarządzania
 • Comiesięczne narady zespołu zarządzania SHEQ
 • Organizacja i przeprowadzanie specyficznych szkoleń specjalistycznych i warsztatów
 • Szkolenia dla pracowników
 • Organizacja i przeprowadzanie wewnętrznych audytów
 • Przeprowadzanie audytów zewnętrznych (przez klientów i organizacje)
 • Zarządzanie ryzykiem: analiza zdarzeń, opracowywanie środków zapobiegawczych
 • Wspieranie zarządzania przewoźnikami
 • Koordynacja działań CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Recertyfikacja systemów zarządzania
 • Help-Desk w sytuacjach awaryjnych
 • Planowanie, realizacja i kontrola projektów tematycznych (np. tworzenie zarządzania ochroną), włączanie innych działów usługowych
 • Współpraca w międzynarodowych grupach roboczych (harmonizacja norm, rozwój i udoskonalanie standardów, itp.)

Oświadczenia Zarządu

Współpraca z organizacjami

LKW WALTER angażuje się w rozmaite projekty międzynarodowych organizacji w celu dalszego rozwoju i standaryzacji w Europie ważnych z punktu widzenia transportu wymagań związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem, ochroną środowiska i jakością.