We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

SHEQ menadžment

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Integrisani sistem upravljanja obuhvata u jednu jedinstvenu strukturu one procese, metode i instrumente koji su potrebni za ispunjavanje raznovrsnih zadataka iz oblasti bezbednosti, zdravlja, životne sredine i kvaliteta.

Našem timu SHEQ-rukovodstva pripadaju i saradnici iz menadžmenta transportnih partnera koji direktno, bez posrednika, preuzimaju zadatke iz svake od pomenutih oblasti.

Važni datumi kroz vreme

Pre više od 25 godina je pokretanjem sistema za menadžment kvalitetom stavljen kamen temeljac današnjem SHEQ-menadžmentu.
1990 
Započinjanje izrade sistema za menadžment kvalitetom 

1992 
Sertifikacija za kvalitet po ISO standardu 9002:1987 

1995 
Pokretanje sistema za zaštitu životne sredine unutar preduzeća 

1996 
Izgradnja sistema za bezbednosni i zdravstveni menadžment 

1997 
SQAS-Procena (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000 
Razvoj sveobuhvatnog sistema za menadžment transportnih partnera, integracija naših transportnih partnera u naše sisteme upravljanja 

2004 
Potpisivanje "Evropske povelje o bezbednosti u saobraćaju“ 

2005 
Povezivanje oblasti bezbednost, zdravlje, ekologija i kvalitet u integrisani sistem upravljanja pod nazivom SHEQ-menadžment (Safety, Health, Environment, Quality). Formiranje SHEQ-menadžment tima.

2008
Formiranje menadžmenta za bezbednost i njegovo integrisanje u SHEQ-menadžment (Safety, Security, Health, Environment, Quality) 

2009
Pristupanje inicijativi "Responsible Care" za održivo privređivanje, priznatoj širom Evrope 

2010
AEO-F sertifikacija (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Pokretanje kompanijske inicijative "kvalitetom do uspeha" 

2012
Intenziviranje edukacije vozača u kombinovanom transportu (FIT) u saradnji s kompanijom DEKRA i s težištem na usluzi, bezbednosti i pravilnom učvršćivanju tereta 

2013
Implementacija kodeksa ponašanja 

2014
Prva procena stručnosti po CSR-standardu ("Silver Level) od strane ECOVADIS-a, globalne platforme za procenu CSR-rejtinga. 

2015
Izrada i audit HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) koncepta za prevoz upakovanih prehrambenih proizvoda 

2016
Sertifikacija našeg sistema za upravljanje ekologijom po ISO 14001 standardu 

2018
ECOVADIS-ova ocena za stručnost "GOLD level" prema CSR-standardu

2020
Pristupanje savezima RespACT i European Clean Trucking

2023
ECOVADIS-ova ocena za stručnost "GOLD level" prema CSR-standardu
ISO-sertifikat
SHEQ-izveštaj
SHEQ-izveštaj
ISO-sertifikat

Osnovni princip osnivača naše kompanije

"Kada izvršavamo naloge naših korisnika, uvek imamo na umu da posvetimo više pažnje njihovim željama i individualnim zahtevima nego što to čine naši konkurenti"

Zadaci SHEQ-menadžmenta

Zaduženja našeg SHEQ-menadžmenta su zahtevna i raznovrsna i obuhvataju sledeće:

 

 • Polugodišnji sastanci menadžmenta sa upravom kompanije.
 • Učestvovanje na tematskim sastancima koje održavaju direktori prodaje i direktori operativnih sektora.
 • Mesečni Round-Table-razgovori SHEQ-menadžment tima
 • Organizacija i sprovođenje specifičnih stručnih obuka i radionica
 • Obučavanje zaposlenih
 • Organizacija i sprovođenje internih revizija
 • Održavanje eksternih revizija (od strane klijenata i organizacija)
 • Upravljanje rizicima: analiza dešavanja, razvoj preventivnih mera
 • Podrška menadžmentu transportnih partnera
 • Koordinacija CSR-aktivnosti (Corporate Social Responsibility)
 • Obnova sertifikacije sistema upravljanja
 • Služba za pomoć u hitnim slučajevima
 • Planiranje, realizacija i kontrola tematskih projekata (npr. postavljanje službe menadžmenta za bezbednost), u saradnji s drugim zajedničkim uslužnim sektorima.
 • Učestvovanje u međunarodnim radnim grupama (harmonizacija normi, razvoj i pospešivanje standarda itd.)

Saopštenja uprave

Saradnja sa organizacijama

LKW WALTER je angažovani član brojnih radnih grupa i međunarodnih organizacija, čiji je cilj razvoj i primena evropskih standarda za bezbednost, zdravlje, ekologiju i kvalitet.