We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Happy Family

HMS & kvalitetssikring

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Det integrerte ledelsessystemet samler alle prosesser, metoder og instrumenter i én enhetlig struktur, som er nødvendig for å kunne fylle alle oppgavene som finnes på områdene helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

I HMSK-ledelsen sitter også medarbeidere fra transportpartner-systemet, som ivaretar områdeovergripende oppgaver direkte, uten mellomledd.

Vår historiske tidslinje

For mer enn 25 år siden startet vi det kvalitetsstyringssystemet som er grunnlaget for dagens HMS & kvalitetssikring.
1990 
Vi starter arbeidet med et kvalitetsstyringssystem 

1992 
Vi får ISO 9002:1987-sertifisering 

1995 
Starten på bedriftens miljøstyringssystem 

1996 
Implementering av et Helse og Sikkerhet-system 

1997 
SQAS-godkjenning (EU: Safety and Quality Assessment for Sustainability)) 

2000 
Utvikling av det omfattende transportpartner-management systemet; transportpartnerne integreres i styringssystemene våre 

2004 
Vi underskriver "European Road Safety Charter" 

2005 
Vi legger sammen områdene helse, miljø, sikkerhet og kvalitet til et integrert styringssystem - et såkalt HMSK-system - og oppnevner en egen HMSK-ledergruppe.

2008
Vernetiltak (security) innlemmes i bedriftens HMSK-system (helse, miljø, sikkerhet, vern, kvalitet) 

2009
Vi slutter oss til det europeiske initiativet om bærekraftig drift, "Responsible Care" 

2010
AEO-F sertifisering (Authorised Economic Operator Customs and Security) 

2011
Startskudd for "Suksess gjennom kvalitet" - et initiativ som omfatter hele gruppen 

2012
I samarbeid med DEKRA setter vi fart på sjåføropplæringen i kombinert trafikk (FIT) med fokus på service, sikkerhet, lastsikring 

2013
Vi implementerer etiske retningslinjer 

2014
Vår CSR-performance ("Silver Level") vurderes for første gang av den globale CSR-plattformen ECOVADIS. 

2015
Utarbeidelse og kontroll av et HACCP-konsept (Hazard Analysis and Critical Control Points) for transport av emballerte næringsmidler. 

2016
Sertifisering av miljøstyringssystemet iht. ISO 14001 

2018
CSR-Performance vurdering „GOLD Level“ fra ECOVADIS

2020
Tilslutning til RespACT og European Clean Trucking Alliance

2023
CSR-Performance vurdering „GOLD Level“ fra ECOVADIS
ISO-sertifikat
SHEQ-Report
SHEQ-Report
ISO-sertifikat

Vår grunnleggers motto

"Vårt mål er å kunne tilfredsstille våre kunders ønsker og behov på en bedre måte enn det våre konkurrenter kan."

Oppgavene innen HMS & kvalitetssikring

Oppgavene til HMSL-ledelsen hos LKW WALTER er både krevende og varierte:

 

 • Møter med konsernledelsen hver 6. måned
 • Saksavhengig deltagelse på møter med ledelsen i frakt- og salgsavdelingene
 • Månedlige møter i HMSK-ledergruppen
 • Organisering og gjennomføring av fagkurs og workshops
 • Coaching av medarbeidere
 • Organisering og gjennomføring av internkontroll
 • Eksterne audits (kunder og organisasjoner)
 • Risikostyring: Analyse av hendelser, utvikling av forebyggende tiltak.
 • Støtte til tansportpartner-ledelsen
 • Koordinering av CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility)
 • Resertifisering av styringssystemene
 • Help-desk i nødsituasjoner
 • Planlegging, gjennomføring og kontroll av relaterte prosjekter (f.eks. oppbygning av sceurity-ledelse; vernetiltak), innlemmelse av andre Shared Services
 • Deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper (harmonisering av normer, utvikling og forbedring av standarder osv.)

Erklæringer fra bedriftsledelsen

Samarbeid med organisasjoner

LKW WALTER er involvert i utallige arbeidsgrupper knyttet til internasjonale organisasjoner og har som mål å utvikle felles standarder for sikkerhet, helse, miljø og kvalitetssikring i hele Europa.