We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Om oss - LKW WALTER

Om oss

Vår kjernevirksomhet er organiseringen av tranport av full lass, på vei og i kombinert trafikk i hele Europa, samt til og fra Russland, Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika.