We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sertifikater LKW WALTER

Sertifikater / Utmerkelser

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Dun & Bradstreet, verdens ledende leverandør av B2B økonomiske rapporter gir LKW WALTER den beste kredittvurderingen (5A1).

ISO 9001 | LRQA

Sertifikat ISO 9001:2015
Vi iverksetter, styrer og forbedrer kontinuerlig våre prosesser i samsvar med internasjonale kvalitetssikringssystemer ifølge ISO 9001 for å oppnå enda mer tilfredse kunder.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
"Safety and Quality Assessment for Sustainability" har til formål å vurdere kvaliteten, sikkerheten og miljøtoleransen til logistikkleverandører.

CSR og bærekraft | EcoVadis

Ecovadis
EcoVadis er en internasjonal plattform for foretak som engasjerer seg innen områdene sosialt ansvar (CSR) og bærekraft. Den observerer og evaluerer ytelsene til medlemmene sine. LKW WALTER ble utmerket med "Gold Recognition Level".

Kredittvurderingssertifikat | Creditreform

Sertifikat Creditreform
Kredittopplysningsselskapet Creditreform gir også LKW WALTER en utmerket kredittvurdering (100).

ISO 14001 | LRQA

SertifikatISO 14001:2004
LKW WALTER har som målsetting at all virksomhet i bedrfiten skal belaste miljøet i så liten grad som mulig. For å oppnå dette har vi innført et sertifisert miljøstyringssystem i tråd med ISO 14001:2004.

HACCP | LRQA

Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point
Managementsystemet vårt er sertifisert iht. HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points) og sikrer næringsmiddelkvalitet og hygieniske forhold.

Responsible Care Certificate | ECTA

Sertifikat Responsible Care
Et verdensomspennende, frivillig initiativ fra den kjemiske industrien for å forbedre helse-, sikkerhets- og miljøsituasjonen gjennom strenge egenkontroller.

Business Superbrand Austria

key=zertifikat] Business Superbrand
I over 20 år har Superbrands vurdert de beste merkevarene i mer enn 80 land. Utvalgskriteriene er popularitet, image, merkebygging og innovasjonsvilje.

Strøm fra vannkraft | Wien Energie

Sertifikat Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Allerede i dag er vann den viktigste kilden til fornybar energi. WALTER GROUP får 100 % av sin strøm fra vannkraft, og støtter slik en bærekraftig energiutvinning.

Operation Clean Sweep Sertifikat | OCS

Operation Clean Sweep
Med vår støtte til OCS (Operation Clean Sweep) bekjenner LKW WALTER seg til "Zero Pellet Loss" - null forsøplling med plastpellets.