We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Certifikáty LKW WALTER

Certifikáty / Vyznamenání

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Dun & Bradstreet, přední celosvětový poskytovatel ekonomických informací B2B, oceňuje společnost LKW WALTER nejlepším ratingem (index bonity 5A1).

ISO 9001 | LRQA

Certifikát ISO 9001:2015
Za vytváření, řízení a neustálé zlepšování procesů podle mezinárodních standardů systému řízení kvality dle ISO 9001 pro zvýšení spokojenosti zákazníků.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
"Safety and Quality Assessment for Sustainability" slouží k hodnocení kvality, bezpečnosti a ekologické nezávadnosti společností nabízejících logistické služby.

CSR (Corporate Social Responsibility) Obchodní sociální odpovědnost & udržitelnost | EcoVadis

Ecovadis
EcoVadis je mezinárodní platforma pro společnosti, které se angažují v oblastech sociální odpovědnosti (CSR) a udržitelnosti. Tato platforma sleduje a hodnotí výkony svých členů. Společnosti LKW WALTER byl udělen „Gold Recognition Level“.

Certifikát bonity | Creditreform

Certifikát Creditreform
Hospodářská informační agentura Creditreform potvrzuje společnosti LKW WALTER vynikající bonitu (index bonity 100).

ISO 14001 | LRQA

CertifikátISO 14001:2004
Společnost LKW WALTER si vzala za cíl uzpůsobit veškeré své podnikatelské aktivity tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. K tomu byl zaveden certifikovaný systém managementu životního prostředí dle ISO 14001:2004.

HACCP | LRQA

Certifikát Hazard Analysis and Critical Control Point
Společnost LKW WALTER má certifikovanou koncepci HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) pro potraviny a spotřebitele, aby byly zajištěny hygienické požadavky a bezpečnost potravin při přepravě.

Responsible Care Certificate | ECTA

Certifikát Responsible Care
Celosvětová dobrovolná iniciativa chemického průmyslu za účelem zlepšení zdravotní, bezpečnostní a ekologické situace prostřednictvím přísných sebekontrol.

Business Superbrand Austria

key=zertifikat] Business Superbrand
Společnost Superbrands vyhodnocuje již více než 20 let nejlepší značky ve více než 80 zemích celého světa. Kritérii pro výběr značky jsou její popularita, image, budování značky a inovativnost.

Elektrický proud z vodní energie | Wien Energie

Certifikát Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Voda je již dnes nejdůležitějším zdrojem obnovitelné energie. Skupina WALTER GROUP odebírá 100 % elektrického proudu z vodních elektráren, a podporuje tak trvale udržitelné získávání energie.

Operation Clean Sweep Certifikát | OCS

Operation Clean Sweep
Přistoupením k OCS (Operation Clean Sweep) se LKW WALTER připojuje k iniciativě „Zero Pellet Loss“ (nulové znečištění plastovými částicemi).