We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Certifikati LKW WALTER

Certifikati / Nagrade

Rating Certificate | D&B

Rating Certificate
Dun & Bradstreet, vodilni ponudnik B2B-gospodarske informacije na svetu, je podjetje LKW WALTER odlikovalo z najboljšo bonitetno oceno 5A1.

ISO 9001 | LRQA

Certifikat ISO 9001:2015
Za ureditev, krmiljenje in nenehno izboljšanje postopkov po mednarodnih standardih sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001 za krmiljenje zadovoljstva strank.

SQAS Attestation | CEFIC

SQAS Attestation | CEFIC
Sistem "Safety and Quality Assessment for Sustainability" služi za ocenjevanje kakovosti, varnosti in okoljske ustreznosti pri logističnih ponudnikih.

Družbena odgovornost podjetja & trajnost | EcoVadis

Ecovadis
EcoVadis je mednaroden portal za podjetja, ki se zavzemajo na področjih socialne odgovornosti (CSR) in trajnosti. Opazujejo in ocenjujejo storitve svojih članov. Podjetje LKW WALTER je prejelo odlikovanje "Gold Recognition Level".

Certifikat bonitete | Creditreform

Certifikat Creditreform
Agencija za poročanje o boniteti potrošnikov Creditreform je podjetju LKW WALTER izdalo potrdilo o odlični boniteti (bonitetni indeks 100).

ISO 14001 | LRQA

CertifikatISO 14001:2004
LKW WALTER si je postavil cilj, da vse svoje dejavnosti izvaja v smislu čim manjšega onesnaževanja okolja. Zato je bil uveden certificirani sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001:2004 standardu.

HACCP | LRQA

Certifikat Hazard Analysis and Critical Control Point
LKW WALTER ima certificiran koncept HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) za živila in potrošnike, da tako pri svojih prevozih zagotovi izpolnjevanje higienskih zahtev in varnosti živil.

Responsible Care Certificate | ECTA

Certifikat Responsible Care
Svetovna, prostovoljna pobuda kemijske industrije za izboljšanje zdravstvene, varnostne in okoljske situacije s strogimi lastnimi nadzori.

Nagrada Business Superbrand Austria

key=zertifikat] Business Superbrand
Superbrand že 20 let ocenjuje najboljše trgovske znamke v več kot 80 državah sveta. Kriteriji za izbor blagovne znamke so njena priljubljenost, imidž, sestava in inovacijski duh.

Elektrika na vodno energijo | Wien Energie

Certifikat Wien Energie Strom aus Wasserkraft
Voda je že danes najpomembnejši vir obnovljive energije. Skupina WALTER GROUP 100 % električne energije pridobi iz vodne energije in s tem podpira trajnostno pridobivanje energije.

Operation Clean Sweep Certifikat | OCS

Operation Clean Sweep
Z našim pristopom k OCS (Operation Clean Sweep) se LKW WALTER odloča za "Brez onesnaženja s plastičnimi kroglicami".