We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Sociální odpovědnost - LKW WALTER

Sociální odpovědnost

Můj příspěvek jako podnikatele pro trvalý, ekonomický úspěch firmy LKW WALTER je získávat nejlepší talenty z celé Evropy pro naši firmu. Začali jsme jako malá rodinná firma – dnes jsme velká rodina, jejíž úkolem je trvale přispívat k ekonomickému blahobytu a sociální soudržnosti ve společnosti v souladu s přírodou a životním prostředím.

Výňatek z projevu zakladatele naší firmy

Zodpovědný přístup k našich zaměstnancům zákazníkům a obchodním partnerům doprovází vývoj firmy LKW WALTER od jejích počátků a již dávno se stal integrovanou součástí naší firemní kultury.
Naše společenská zodpovědnost

Naše snaha přebírat sociální zodpovědnost spočívá na 3 pilířích:

Naše ekologická zodpovědnost

Naše snaha přebírat sociální zodpovědnost spočívá na 3 pilířích:

Naše snaha přebírat sociální zodpovědnost spočívá na 3 pilířích:

Naše společenská zodpovědnost

respact
Uznáváme naši společenskou zodpovědnost a se zákazníky, dodavateli, úřady a s celou společností vedeme otevřený dialog. Podporujeme humanitární projekty i sociální iniciativy našich zaměstnanců formou finančních příspěvků, věcných darů i osobního pracovního nasazení. Angažujeme se zejména v podpoře vzdělávacích projektů ve školách a na univerzitách.
Používáme kooperativní styl řízení s maximální vlastní zodpovědností našich zaměstnanců a jejich osobní nasazení hodnotíme výkonnostní odměnou. Kromě toho jim nabízíme fascinující, mezinárodní pracovní prostředí, které jim přináší obrovské možnosti dalšího osobního a profesního růstu. Ve firmě podporujeme zdravý životní styl a širokou škálu sportovních aktivit.
Školení bezpečnosti jízdy s kamionem
Jako velká dopravní firma se cítíme zodpovědni za zvyšování bezpečnosti na evropských silnicích. Proto jsme vytvořili školící program a manuál pro řidiče a zavedli rozsáhlá opatření, jejichž cílem je profesionální vzdělávání řidičů. Kromě toho se angažujeme v evropských pracovních skupinách, abychom zlepšili například pracovní podmínky řidičů nákladních vozidel nebo sjednotili zabezpečení nákladů v Evropě. Jako logický důsledek svých snah podepsala firma LKW WALTER v roce 2004 „Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu“. Cílem charty je kontinuální snižování počtu nehod v evropské silniční dopravě.

Naše ekologická zodpovědnost

Responsible Care
Vnímání spoluzodpovědnosti za životní prostředí při výkonu obchodní činnosti má u firmy LKW WALTER dlouhou tradici. Již v padesátých letech bylo standardem disponovat vozy v obousměrných přepravách výhradně tak, abychom zamezili přejezdům.

V roce 1984 začala firma LKW WALTER s přesouváním přeprav ze silnice na železnici, aby tak snížila emise škodlivých látek. V devadesátých letech se ekologické aktivity dále zintenzivnily a byl vytvořen obsáhlý systém enviromentálního managementu.

Dnes jsou naše komplexní ekologické aktivity hodnoceny v rámci externích ekologických auditů jako „příkladné v sektoru dopravy“. 

 

Mezi naše ekologické aktivity patří kromě jiného: 

 

  • ekologický nákup všech produktů a služeb
  • snížení spotřeby vody a energeticky efektivní příprava teplé vody
  • redukce a předcházení vzniku odpadů 
  • optimalizace spotřeby energie díky technice řízení a správy budov 
  • ekologická školení a motivace zaměstnanců k ekologickým aktivitám 
  • cestování šetřící přírodní zdroje

 

Obzvláštní důraz klademe na externí ekologická opatření

 

  • další vzdělávání řidičů nákladních vozů v oblasti ekologické, defenzivní jízdy
  • optimalizované plánování přeprav s cílem redukovat počet prázdných kilometrů 
  • spolupráce s mezinárodními organizacemi pro zlepšení ekologických standardů 
  • rozšiřování nedoprovázené kombinované dopravy „železnice/silnice“ a „Short Sea Shipping“

 

Přesunutím silniční přepravy na „železnici“ a „Short Sea Shipping“ zásadně přispíváme k redukci škodlivých emisí, zejména skleníkového plynu CO2. Firma LKW WALTER realizovala v roce 2023 po celé Evropě více než 579.000 přeprav formou kombinované dopravy. Již jen tímto opatřením jsme snížili emise CO2 o zhruba 329.000 tun.

 

Více o systému enviromentálního managementu společnosti LKW WALTER najdete v aktuální firemní zprávě: "Our road to the future"

Trvale udržitelné hospodaření

Centrála Vídeň/Wiener Neudorf
Trvale udržitelné hospodaření znamená pro management firmy LKW WALTER řídit společnost tak, aby byla natrvalo zajištěna její existence a její dlouhodobý úspěšný rozvoj. Firma LKW WALTER je orientována na trvalý růst se zohledněním ekonomických, ekologických a sociálních cílů. Zásady našich hodnotových principů byly zakotveny v prohlášeních vedení firmy. Tyto jsou základem našeho trvale udržitelného hospodaření.

Prohlášení vedení firmy