We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Društvena odgovornost - LKW WALTER

Društvena odgovornost

Moj doprinos dugoročnom ekonomskom napretku LKW WALTER-a je pridobiti za našu firmu najbolje talente iz cijele Europe. Počeli smo kao malo obiteljsko poduzeće - danas smo velika obitelj, čiji je zadatak doprinijeti dugoročnom ekonomskom prosperitetu društa i socijalnoj solidarnosti, imajući u vidu očuvanje naše prirode i okoliša.

Izvod iz održanog govora osnivača firme

Odgovoran odnos prema našim suradnicima, klijentima i poslovnim partnerima, prati razvoj LKW WALTERA-a od početka i već je dugo sastavni dio naše poslovne kulture.
Naša društvena odgovornost

Naši napori u nošenju socijalne odgovornosti, počivaju na 3 stupa:

Naša ekološka odgovornost

Naši napori u nošenju socijalne odgovornosti, počivaju na 3 stupa:

Naši napori u nošenju socijalne odgovornosti, počivaju na 3 stupa:

Naša društvena odgovornost

respact
Mi priznajemo našu društvenu odgovornost i vodimo otvoreni dialog sa našim klijentima, dobavljačima, držanim ustanovama i sa cijelim društvom. Podržavamo humanitarne projekte i socijalne angažmane naših suradnika, u formi financijske potpore, kroz dobrovoljna i ciljana novčana davanja i putem osobnog zalaganja. Posebno se angažiramo u podržavanju daljnjeg obrazovanja u školama i na fakultetima.
Njegujemo kooperativni stil vodstva sa najvećom mogućom osobnom odgovornosšću naših suradnika i nagrađujemo njihov osobni angažman sa odgovarajućim dohotkom. Osim toga nudimo Vam fascinirajuće, internacionalno radno okruženje, koje Vam otvara dalekosežne perspektive osobnog i poslovnog daljnjeg razvoja. U poduzeću ulažemo u zdrav životni stil i podržavamo sportske i fitnes aktivnosti na širokoj bazi.
Trening sigurnosti za vozača kamiona
Kao velika transportna organizacija, osjećamo se odgovorni i nastojimo povećati sigurnost na europskim cestama. Radi toga smo razvili program školovanja za vozače, kao i priručnik za vozača i uveli brojne mjere za profesionalnu obuku vozača. Osim toga angažirani smo u radu europskih grupa namjenjenom, na primjer, poboljšanju radnih uvijeta vozača kod LKW WALTERa ili usklađivanju pravila o osiguranju tereta u Europi. LKW WALTER je, kao logičnu posljedicu svojihi napora, godine 2004 potpisao "Europsku chartu o sigurnosti cestovnog prometa". Cilj povelje je, kontinuirano smanjenje broja poginulih u europskom cestovnom prometu.

Naša ekološka odgovornost

Responsible Care
Pokazivanje suodgovornost u očuvanju okoliša pri obavljanju poslova, duga je tradicija LKW WALTER-a. Zapošljavanje prijevoznika samo u tour-retour-u, kako bi izbjegli nepotrebne kilometre, kod nas je već pedesetih godina bio standard.

Već 1984 godine je LKW WALTER počeo sa premiještanjem prijevoza sa ceste na šine, da bi što više reducirao emisije štetnih plinova. U devedesetima smo pojačali naše aktivnosti u smjeru očuvanja okoliša i razvili obiman upravljački sitem za zaštitu okoliša.

Danas se naše brojni napori u očuvanju okoliša, kod externih provjera kvalite, ocjenjuju kao "uzorni u prijevoznom sektoru" 

 

U naše aktivnosti za očuvanjem okoliša u sjedištu spadaju:: 

 

  • odgovarajuća nabava svih proizvoda i usluga
  • smanjenje potrošnje vode i eficijentnije korištenje tople vode
  • smanjenje i izbjegavanje otpada 
  • optimiranje potrošnje energije 
  • skolovanje i motiviranje suradnika u svrhu očuvanja okoliša 
  • optimiranje troškova kod putovanja

 

Posebno polažemo na eksterne mjere za očuvanjem okoliša:: 

 

  • doškolovavanje vozača kamiona u području zaštite okoliša, opreznije vožnje
  • optimalizirano planiranje transporta u svrhu reduciranja praznih kilomoetara 
  • suradnja sa međunarodnim organizacijama u svrhu poboljšanja standarda okoliša 
  • razvoj kombiniranog prijevoza "željeznica-more" i "Short Sea Shipping".

 

Sa postepenim prelaskom od transporta sa ceste na "tračnice" i "Short Sea Shipping" znatno pridonosimo smanjenju štetnih plinova, prije svega ispušnog plina CO2. LKW WALTER je obavio u 2023- godini više od 579.000 intermodalnih transporta. Samo sa ovim korakom se uspjela reducirati emisija CO2 za otprilike 329.000.

 

Više o sustavu upravljanja okolišem poduzeća LKW WALTERA pronaći ćete u aktualnom zvještaju poduzeća: "Our road to the future"

Dugoročno poslovanje

Centrala Beč/Wiener Neudorf
Dugoročno poslovanje znači da menagement LKW WALTER-a poduzeće vodi u smjeru stalne prisutnosti i dugoročnog uspješnog razvoja. LKW WALTER usmjerava svoj razvoj dalekovidno - uzimajući u obzir ekonomske, ekološke i socijalne ciljeve. Naše osnovne vrijednosti čvrsto su utemeljene objavama rukovodstva. Oni su baza našeg dugoročnog poslovanja.

Objave rukovodstva