We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
Răspundere socială - LKW WALTER

Răspundere socială

Aportul meu la succesul economic de durată al LKW WALTER-lui în calitatet de întreprizător este acela de a câştiga pentru firma nostră cele mai talentate persoane din toată Europa. Am început ca şi mică întreprindere de familie - astăzi suntem o familie mare, a cărei misiune este să aducă un aport economic durabil societăţii, cu atenţie sporită asupra naturii şi mediului înconjurător.

Citat dintr-un discurs al fondatorului firmei noastre

Responsabilitatea faţă de angajaţii, clienţii şi partenerii noştri, însoţeşte dezvoltarea firmei LKW WALTER, de la începuturi, şi este o parte integrantă a culturii noastre organizaţionale.
Răspunderea noastră socială

Angajamentul nostru pentru responsabilitate socială se desfăşoara pe trei direcţii:

Responsabilitatea noastră faţă de mediu

Angajamentul nostru pentru responsabilitate socială se desfăşoara pe trei direcţii:

Angajamentul nostru pentru responsabilitate socială se desfăşoara pe trei direcţii:

Răspunderea noastră socială

respact
Considerăm că avem o răspundere socială, şi purtăm cu clienţii, furnizorii, oficialităţile şi societatea un dialog deschis. Sprijinim proiecte de ajutor umanitar şi iniţiative sociale ale angajaţilor noştri, atât financiar prin donaţii cât şi prin implicare personală. În mod special ne angajăm în proiecte de dezvoltare din şcoli şi universităţi.
Avem un stil de conducere cooperativ şi responsabil, şi punem accent pe implicarea personală a angajaţilor noştri printr-un sitem de renumerare bazat pe performanţă. În afară de asta vă oferim un mediu de lucru internaţional, care asigură perspective pentru dezvoltarea personală şi profesională. Încurajăm în cadrul companiei un stil de viaţă sănătos, şi sprijinim sportul şi acvităţile de fitness la scară largă.
Formare a conducătorilor de camioane în materie de siguranță
Ca şi organizaţie de transport ne simţim datori să creştem siguranţa pe străzile Europei. Din acest motiv avem un program de şcolarizare al şoferilor, precum şi un manual al şoferului care conţine măsuri pentru dezvoltare profesională ale acestuia. În afara acestui aspect, ne angajăm în grupe de lucru Europene, pentru a îmbunătăţi condiţiile de lucru ale şoferilor, şi pentru a asigura o politică comună cu privire la siguranţa încărcăturii. Drept consecinţă a angajamentului său, LKW WALTER, a aderat în anul 2004 la "Carta Europeană pentru siguranţa în transportul rutier" Scopul organizației este reducerea continuă a accidentelor rutiere mortale pe străzile Europei.

Responsabilitatea noastră faţă de mediu

Responsible Care
Răspundere pentru mediul înconjurător în cadrul activităţi desfăşurate, este o tradiţie de durată la LKW WALTER. Angajarea camioanelor în sistem tur-retur - pentru evitarea kilometrilor parcurşi fără încărcătură - a fost standard încă din anii '50.

În 1984 LKW WALTER a început să transfere transporturile de pe şosea, pe calea ferată, cu scopul de a reduce emisiunile de substanţe toxice. În anii 90, activităţile de mediu au fost intensificate iar în urma acestui fapt a fost dezvoltat un sistem de managment de mediu.

Astăzi activităţile noastre în acest sens sânt calificate de audite extene de mediu, ca fiind "exemplare în domeniul transportului". 

 

Printre activităţile legate de mediu desfăşurate la sediul nostru, se numără: 

 

  • procurarea produselor şi servicilor în spiritul ocrotirii mediului
  • reducerea consumului de apă precum şi un mod eficinet de consum al energien în scopul producerii apei calde
  • reducerea şi evitarea deşeurilor 
  • optimizarea consumului de enegie prin managementul clădirii 
  • cursuri de protecţia mediului şi motivarea angajaţilor pentru activităţi legate de mediu 
  • planificarea atentă a delegaţiilor

 

Punem accent ridicat pe măsurile de mediu externe:: 

 

  • şcolarizarea şoferilor pentru o conducere defenzivă, protectoare a mediului
  • optimizarea planificării transporturilor pentru reducerea kilometrilor goi 
  • cooperarea cu organizaţii internaţionale pentru îmbunătăţirea standardelor de mediu 
  • dezvoltarea transporturilor combinate "cale ferată/șosea" şi "Short Sea Shipping"

 

Prin mutarea transporturilor rutiere de pe şosea pe "cale ferată" sau pe "mare", aducem un aport esenţial la reducerea emisiilor de substanţe toxice, în deosebi de CO2 şi de noxe. LKW WALTER a organizat în 2023 peste 579.000 transporturi intermodale. Doar prin această măsura s-a redus emisia de CO2 cu 329.000 to.

 

Mai multe despre managementul mediului în cadrul societăţii LKW WALTER puteti găsi în actualul raport al companiei: "Our road to the future"

Procese economice durabile

Centrala Viena / Wiener Neudorf
Procese economice durabile înseamnă pentru Managementul LKW WALTER, conducerea firmei în aşa fel încât firma să îşi menţină activitatea şi să se dezvolte pe termen lung. LKW WALTER se bazează pe o dezvoltare pe termen lung, prin luarea în considerare a unor ţeluri economice, ecologice şi sociale. Principiile valorilor noastre se regăsesc în declaraţia conducerii firmei. Ele reprezintă baza unei dezvoltări economice durabile.

Declaraţii ale conducerii firmei