We believe that we can offer you a better version of this website.

INT
GREEN transport - LKW WALTER

GREEN transport

We care for our ENVIRONMENT

Устойчивото опазване на околната среда е сред водещите теми в обществения, икономическия и съответно, в транспортния сектор. При LKW WALTER тези теми не са само модерни изрази, а дългогодишни утвърдени стойности.

Днес LKW WALTER е един от водещите доставчици на екологични транспортни решения в Европа - с намаляване на емисиите на CO2 с повече от 329 000 тона на година.

Марката "GREEN transport" обхваща следните теми:

  • Засилено използване на транспортни партньори с екологично оборудване (EURO 6)
  • Постоянно разширяване на мрежата за комбиниран транспорт железница/шосе от 1984 г.
  • Оптимизация на транспортното планиране - намаляване на празните километри (кръгови товари)
  • Постоянни инвестиции в най-съвременно оборудване за комбиниран транспорт
  • Засилено използване на екологичното транспортно решение "Short Sea Shipping"
  • "Ангажираност" за прехвърляне на шосейните превози към жп- и морски транспорт в рамките на комбинирания транспорт