We believe that we can offer you a better version of this website.

INT

TOGETHER WE DRIVE

Партньорството с LKW WALTER е много повече от извършване на превози. Многобройните успехи с нашите транспортни партньори винаги имат един общ знаменател: непрекъснатото и ваимно развитие на и извън пътя. Ние гарантираме на нашите партньори безусловната готовност постоянно да разширяваме и подобряваме избора от товари и услуги.